Položitev temeljnega kamna: Danes se bo uradno pričela gradnja daljnovoda Cirkovce – Pince

Predsednik vlade Janez Janša se bo danes ob 12. uri, udeležil otvoritve začetka izgradnje daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince. Otvoritev bo potekala v prireditvenem šotoru na trati ob dvorcu Sternthal v Kidričevem. Predsednik vlade Janez Janša bo ob tej priložnosti zbrane tudi nagovoril ter se srečal z Viktorjem Orbánom.
Danes bodo položili temeljni kamen za gradnjo daljnovoda Cirkovce-Pince, ki bo del elektroenergetske povezave Slovenija-Madžarska-Hrvaška in bo prva meddržavna povezava s prenosnim omrežjem Madžarske. “Omenjeni daljnovod je ena glavnih prioritet Vlade Republike Slovenije v razvoju slovenske energetske infrastrukture. Daljnovod bo vzpostavil prvo meddržavno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske, povečal zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije, prenosnega omrežja in uvozne prenosne zmogljivosti ter ob nepredvidenih dogodkih ali obratovalnih težavah izboljšal zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji,” so zapisali pri Uradu vlade za komuniciranje.

Ob robu otvoritve začetka gradnje električnega daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince se bo predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša na delovnem kosilu sestal tudi s predsednikom vlade Madžarske Viktorjem Orbánom. Sogovornika se bosta v pogovorih dotaknila osrednjih bilateralnih tem, situacije glede COVID-19 ter aktualnih tem Evropske unije.

Skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem so pred natanko mesecem dni že pričeli s pripravo del in izvajanjem le-teh na terenu (poseki gozdnih zemljišč, zakoličbe stojnih mest, izgradnja dostopnih poti in izvajanje gradbenih del). Zaradi spremenjene dinamike projekta se bodo dela predvidoma pričela hkrati na več delih trase. Vsa gradbišča bodo zavarovana z gradbiščnimi ograjami ter označena skladno z zahtevami zakonodaje in izdanega gradbenega dovoljenja. Sama gradnja bo potekala predvidoma do konca prihodnjega leta.

Projekt izgradnje daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce je bil uvrščen tudi na seznam projektov skupnega interesa (Projects of Common Interest – PCI). To so energetski infrastrukturni projekti, v okviru katerih je Evropska komisija podala dolgoročno vizijo in smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Načrtovani dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince bo dolg 80,5 kilometra in bo imel 264 stebrov, v zaščitno vrv pa bodo vgrajena optična vlakna. V obstoječem RTP 220/110 kV Cirkovce bo rekonstruirano 110 kV stikališče, v razširjenem delu pa bo zgrajeno novo stikališče 400/110 kV z novo komandno stavbo. Pred razširjeno RTP bo izvedeno tudi kabliranje obstoječih 110 kV daljnovodov.

Javno naročilo “Izgradnja DV 2×400 kV Cirkovce-Pince – izvedba gradbenih del, dobava in montaža jeklenih konstrukcij ter izvedba elektromontažnih del” je bilo oddano konzorciju podjetij Dalekovod d.o.o. in C&G d.o.o.