Polnoletni dijaki bodo sami odločili, ali bodo starši lahko pregledovali njihove ocene ali vzgojne ukrepe

Od prvega septembra bo zaradi evropske uredbe o varstvu podatkov in družinskega zakonika sodelovanje med starši polnoletnega dijaka in šolo potekalo po obratni poti kot do zdaj. Polnoletni dijak bo namreč lahko sam odločal, ali starši smejo videti njegove ocene ali vzgojne ukrepe, sam pa si bo lahko pisal tudi opravičila za izostanke od pouka.
Srednješolski izobraževalni zavodi v naši državi bodo starše o ocenah, vzgojnih ukrepih in izostankih od pouka polnoletnega dijaka lahko obvestili le, če bo ta v takšno sporočanje privolil. Ob tem si bo ta sam lahko opravičeval izostanke od pouka. Čeprav je trenutno čas poletnih počitnic in dijaki ter njihovi starši (najbrž) bistveno manj razmišljajo o šoli, pa gre za pomembno novost, ki bo v veljavo stopila 1. septembra.

Običajna praksa v šolah (zaenkrat še) je, da učitelj razrednik starše polnoletnega dijaka obvešča o njegovih ocenah, odsotnostih: starši imajo vpogled v e-redovalnico, lahko pa osemnajstletnik prepove šoli, da starše obvešča o njegovem šolanju. Podlaga za takšno zakonodajo je evropska uredba o varstvu podatkov in družinskega zakonika. To v praksi pomeni, da bo šola od polnoletnega dijaka morala dobiti osebno privolitev, da posreduje staršem podatke o njegovem šolanju.

Specialistka s področja šolskega prava Nina Ana Jeger je za Multimedijski center RTVSLO.si povedala, da “polnoletnost sama po sebi ne zagotavlja mlademu človeku samostojnega življenja” in da starši po tem mejniku ostajajo otrokov glavni steber: “Nova zakonodaja, takšna kot je, zagotovo tudi malce posega v tradicionalni koncept slovenske družine. Poglejte primer. Mati bo prišla na govorilne ure, pa bo učitelj dejal, mi nimamo soglasja. Do takih situacij lahko pride.”