Policisti včeraj tudi uradno prenehali s stavko

Policisti so včeraj tudi uradno prenehali s stavko, po tem, ko so na svojih plačilnih listah uvideli višje prejemke.

Dne 2.6.2016 je bil sklenjen Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije, Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije. Navedenega dne so se skladno s Stavkovnim sporazumom prenehale izvajati stavkovne aktivnosti, medtem ko stavka, ki se je odvijala od lanskega novembra, ni bila končana.

“Danes, 5.10.2016 ugotavljamo, da je I. točka Stavkovnega sporazuma izvršena, s čimer skladno z XII. točko Stavkovnega sporazuma nehajo razlogi za nadaljevanje stavke. Skladno z določili 6. člena Zakona o Stavki se šteje, da so subjekti, ki so sprejeli sklep o stavki in organi, ki jim je bil sklep poslan, s sklenitvijo Sporazuma dosegli socialni mir. Z dnem izvršitve I. točke Stavkovnega sporazuma je stavka zaposlenih v Policiji in MNZ, ki je bila napovedana s Sklepom o napovedi stavke, dne 29.10.2015, po 323 dneh končana,” so sporočili iz obeh policijskih sindikatov.

In kaj pravi I. točka stavkovnega sporazuma?

I. točka sporazuma ureja dogovorjen dvig osnovnih plač na temelju spremembe plačne lestvice, ki velja za policiste. Z izplačilom višjih plač je torej I. točka sporazuma bila v celoti realizirana. “Z realizacijo sporazuma so bile odpravljene ključne anomalije, na nekatere preostale anomalije in podplačana delovna mesta smo v sindikatu policistov že opozorili delodajalca in glede na odziv pričakujemo, da se bodo druge anomalije v okviru evalvacije pričele odpravljati že v letošnjem letu. Sindikat policistov je podal pobudo, da se med podpisniki sporazuma dogovorno spremenijo kriteriji za razdelitev povečanega obsega dela, ki bo celovito in pravično zajemal vse uslužbence policije, tudi strokovno tehnični kader, katerega anomalije se prepočasi urejajo na skupnih pogajanjih med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati.”