Policisti danes ob polnoči pričeli s stavko

Policijski sindikat Slovenije (PSS) je danes začel stavko na celotnem območju Slovenije. “V tem času bomo zagotovili minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi, premoženja in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti,” je zatrdil predsednik sindikata Rok Cvetko. Pri Policijskem sindikatu Slovenije še poudarjajo, da “se moramo vsi skupaj zavedati, da bo stavka dolgotrajna.”
Stavka bo trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma z vlado, preneha pa lahko z odločitvijo stavkovnega odbora, a brez ustreznih rešitev na področju štirih stavkovnih zahtev, take odločitve ni mogoče pričakovati, je povedal predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS) Rok Cvetko. Stavki se bo pridružila velika večina od več kot 5.000 policistov in zaposlenih, včlanjenih v Policijski sindikat Slovenije. Med drugim Cvetko še pove, da ne izključuje zaostrovanja stavke, v kolikor vlada ne bo odzivna. Slovenski policisti imajo sicer dva sindikata. Med tem, ko so policisti, ki so člani Policijskega sindikata Slovenije danes začeli s stavko, pa to ne gre trditi za policiste člane Sindikata policistov Slovenije, ki se na povabilo k stavki niso odzvali pritrdilno, saj med drugim menijo, “da je stavkanje v trenutnih razmerah neprimerno,” a pozdravljajo tri od štirih stavkovnih zahtev policijskega sindikata, s katerimi se tudi strinjajo.

“Razlog za napoved stavke je enostranski poseg Vlade RS v pravice,” so zapisali na spletni strani PSS. Ta, kot pišejo, policistom odreka pravico do dveh plačnih razredov višjih plač in še, da vlada krši stavkovni sporazum iz leta 2018. Naslednja zahteva se nanaša na pravico do napredovanja v plačne razrede za vse policiste, v letošnjem letu pa predvsem za policiste, ki so bili v letu 2018 premeščeni na delovna mesta v VI. tarifni razred. Na podlagi trenutne razlage pristojnega ministrstva in sodne prakse, v letošnjem letu ne bodo napredovali policisti, ki bodo imeli sicer ustrezne ocene za napredovanje, ne bodo pa imeli izpolnjenega pogoja najmanj treh let od njihove premestitve na delovno mesto v višjem tarifnem razredu, saj se pogoji za napredovanje še vedno preverjajo na datum 1.4. tekočega leta, kljub temu, da se je spremenila določba 4. odstavka 16. člena ZSPJS, kjer zaposleni pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napreduje.

V PSS tudi zahtevajo spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim bi omogočili kolektivno urejanje pravic uslužbencev. Prav tako želijo, da jih vlada, ministrstva in vodstvo policije začnejo po večmesečnem opozarjanju “sprejemati kot enakopravnega socialnega partnerja v socialnem dialogu, kot je bilo to uveljavljeno v preteklih letih”.

“Izvajali bomo vse nujne naloge, med katere nesporno sodijo tudi naloge preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Varnost državljanov in njihovega premoženja zato med stavko v nobenem primeru ne bo ogrožena,” je na koncu še zagotovil predsednik PSS.