Policisti bodo poostrili nadzor nad spoštovanjem odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja tudi med prazniki

Dnevi pred nami bodo praznični, a jih bomo morali v času aktualne epidemije koronavirusa preživeti nekoliko drugače – z različnimi prilagoditvami in omejitvami, ki pa so neobhodne. Policisti bodo tako predvsem na avtocestnem omrežju izvajali poostreni nadzor, kjer bodo na posameznih kontrolnih točkah preverjali namen potovanja udeležencev v prometu.
“Pri kontroli voznikov bomo preverjali, ali med občinami res potujejo samo tisti, ki spadajo v izjeme. Tiste, ki bodo zaradi malomarnosti ali ignorance kršili določila odloka oz. Zakona o nalezljivih boleznih, pa bomo napotili na naslov stalnega bivališča oz. jim ukazali upoštevanje odloka. Voznike bomo opozorili, če bomo ocenili, da je to zadosten ukrep, da ga bodo ljudje upoštevali in zato ne bo prišlo do prekrška oziroma ogrožanja zdravja, za kršitelje pa bomo podali pisni predlog za uvedbo postopka Zdravstvenemu inšpektoratu RS (ki je prekrškovni organ s področja Zakona o nalezljivih boleznih),” so zapisali pri policiji.

Nadzori tudi drugod na javnih krajih in površinah

Poleg napovedanega poostrenega nadzora na avtocestah pa policisti izvajamo nadzore nad spoštovanjem odloka tudi na javnih krajih in površinah, kjer je pričakovati kršitve in posledično ogrožanje zdravja zaradi nevarnosti prenosa nalezljive bolezni. V teh dneh in tednih je tovrstno varovanje življenja ljudi in njihovega zdravja prvenstvena naloga policistov. “Nadzore pogosto izvedemo na podlagi obvestil občanov o sumu nedovoljenega zbiranja in zadrževanja na določenih javnih krajih.”

“Pred prihajajočimi prazniki posebej opozarjamo, da prirejanje piknikov v naravi ne sodi med izjeme, ki bi jih določal vladni odlok o omejitvi združevanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Tudi plaža ni javni park ali sprehajalna površina, kjer bi bilo prirejanje piknikov dovoljeno. Sprehajanje posameznikov po sprehajalnih poteh pa je, ob upoštevanju varne razdalje, dovoljeno,” so poudarili.