Policija zaključila preiskavo novembrskega spora mladostnikov v Murski Soboti, ko je pel tudi nož

V središču Murske Sobote se je lanskega novembra odvil krvav obračun. Zvezna ulica je takrat bila zaprta za promet, vse do mestne galerije, na pločniku ob Blagovnici pa so se nahajale sledi krvi. Policisti so takrat pojasnili, da je prišlo do pretepa mladoletnikov, v katerem je bilo uporabljeno hladno orožje. Policija je s preiskavo zaključila.
Policisti PP Murska Sobota so zaključili preiskavo medvrstniškega nasilja, ki je bilo storjeno 12.11.2018 v mestu Murska Sobota. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da je prišlo do spora med dvema skupinama mladoletnikov. Dve osebi sta bili zabodeni z nožem in sta iskali zdravniško pomoč v bolnišnici, kjer je bilo ugotovljeno, da sta bili lahko telesno poškodovani.

V tej zvezi je bila na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti zoper dva mladoletna storilca, podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Povzročitve lahke telesne poškodbe po II. odstavku 122. člena Kazenskega Zakonika (KZ-1). Uveden je bil tudi postopek o prekršku zoper enega kršitelja, zaradi kršitve določil II. odstavka 6. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1).

Preventivni nasveti

Nasilje med vrstniki je lahko psihično, fizično ali kombinacija obojega. Prav tako medvrstniško nasilje ni omejeno na določen kraj, pojavi se lahko povsod. Razlogi in vzroki za nastanek nasilja so pogosto netoleranca do drugačnosti, koristoljubje in želja po lastni uveljavitvi. Zato želimo spodbuditi otroke in mladostnike, da se o nasilju zaupajo svojim staršem, učiteljem, vzgojiteljem, trenerjem, prijateljem ali kateri koli drugi osebi, ki jim lahko pomaga.

Vse, ki jim je zaupano varstvo otroka in mladostnika, pozivamo, naj bodo pozorni na prve znake in naj otroku oz. mladostniku prisluhnejo, nasilje pa prijavijo policiji oz. drugim pristojnim institucijam. Obravnava medvrstniškega nasilja zahteva od vseh vpletenih inštitucij največjo mero profesionalizma in posluha, saj se otroci, ki so izpostavljeni nasilju, pogosto počutijo same in nemočne, zato moramo biti mi njihov glas.

V kolikor postanete žrtev, kakšnega dogodka pokličete na tel. št. 113 ali anonimno številko policije 080 1200.