Poletje je pred vrati: Kaj je dobro vedeti o polnjenju domačih bazenov?

Pravo poletje se bo kmalu začelo temperature pa se bodo že kmalu dvignile do 30 stopinj Celzija. Montažni napihljivi bazeni, ki na dvoriščih stanovanjskih hiš rastejo kot gobe po dežju so postali že stalnica, za polnjenje katerih veljajo določena pravila, ki pa si jih vsako leto kdo razlaga po svoje.
Kljub večletnemu obveščanju o uporabi in odvzemih vode s hidrantov se, pa ne samo na območju naše občine, temveč tudi širše, vsako leto zlasti v poletnem času oglašajo občani, ki želijo odvzeti vodo s hidrantov za razne namene, zlasti za polnjenje individualnih bazenov in zalivanje. Nekaj takšnih vprašanj so prejeli in jih tudi verjetno še bodo, na lendavskem Eko-Parku.

Hidranti niso namenjeni polnjenju bazenov in tudi ne zalivanju

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni in v brezhibnem stanju, zato je vsakršen odvzem pitne vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca javnega vodovoda prepovedan.

Odvzem lahko povzroči pomanjkanje pitne vode v vodovodnem sistemu, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, vodni udar ipd. Ta prepoved ne velja le v primerih, ko se voda iz javnih hidrantov uporabi za gašenje požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod. Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema, dobro je o tem predhodno obvestiti javno podjetje.

Uporabnik nosi vso odgovornost za posledice in morebitne stroške popravila, ki bi nastali pri nedovoljenem odvzemu pitne vode iz hidranta. Prekršek se kaznuje v skladu z določili posameznega občinskega odloka oskrbe s pitno vodo. V primeru polnjenja bazenov s pitno vodo je potrebno poudariti, da taka storitev ne spada med storitve obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.

Polnjenje bazenov. Kaj pravijo na Eko-Parku?

“Polnjenje hišnih bazenov se izvaja z vodovodne pipe preko hišnega vodomera, polnjenje si izvede stranka sama. Polnjenje hišnih bazenov iz hidrantov je dovoljeno le v primeru, da je volumen bazena nad 70 m3, s soglasjem lastnika infrastrukture (Občina), ki si ga pridobi uporabnik. Polnjenje hišnih bazenov iz hidranta lahko izvede le pooblaščena oseba izvajalca GJS. Cena vode za polnjenje bazenov je enaka kot normalna poraba vode na odjemnem mestu polnjenja bazena, z vsemi storitvami vezanimi na porabo vode.

V primeru polnjenja bazena iz hidranta, uporabnik dodatno plača storitev izvajalca GJS torej polnjenje iz hidranta po dejansko porabljenem času (najmanj 1 ura) ter potne stroške. Cena vode za polnjenje bazenov je enaka kot normalna poraba vode na odjemnem mestu polnjenja bazena, z vsemi storitvami vezanimi na porabo vode. Priporočljivo je, da nam na koncu mesca v katerem se polni bazen sporočite stanje na vodomernem števcu, da količino vode za bazen ne upoštevamo v izračunu mesečne akontacije. V nadaljnjem dogovorimo o višini nadaljnje akontacije. Stanje stranka lahko sporoči tudi preko spletne aplikacije MojUpravljavec,” sporočajo iz lendavskega podjetja Eko-Park.