Poletje in visoke temperature: “V času poletnih visokih temperatur je dobro pogosteje izpirati interno vodovodno omrežje”

V poletnih dneh, ko se popoldanske temperature povzpnejo nad 30 stopinj Celzija, lahko voda v internem vodovodnem omrežju objektov, ki se uporabljajo občasno, postane zdravstveno neustrezna, zato izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pito vodo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje priporoča izpiranje internega vodovodnega omrežja.
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje je treba redno in pravilno vzdrževati, med to vzdrževanje pa spada tudi izpiranje internega vodovodnega omrežja predvsem v objektih, kjer se voda ne uporablja pogosto. K temu seveda največkrat spadajo vinske kleti ali vikendice. Voda, ki v vročih dneh dlje časa stroji v ceveh, postane zdravstveno neustrezna.

In kako ustrezno izpirati interni vodovodni sistem? “Vsak dan pred prvo uporabo, naj voda na vsaki pipi teče toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna in na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature vode na pipi,” sporočajo iz podjetja Eko-Park.

Pride lahko do razmnoževanja mikroorganizmov

Posebej je redno in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur, v objektih, ki se rabijo občasno. V objektih, kjer je poraba vode dlje časa zmanjšana ali prekinjena (npr. zaradi šolskih počitnic in dopustov), v času visokih temperatur prihaja do zastajanja in dviga temperature vode v internem hišnem vodovodnem omrežju. “V objektih z razvejanim internim hišnim vodovodnim omrežjem lahko zaradi tega v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov, kar lahko predstavlja tveganje za mikrobiološko neskladnost pitne vode. Priporočljivo je, da se izpiranje izvede po vsakem daljšem obdobju, ko voda v omrežju stoji (npr. ob ponedeljkih ob začetku delovnega tedna, po praznikih, itd.),” so že zapisali pri podjetju Eko-Park.

In kakšni so ukrepi? Intenzivno izpiranje naj se opravi s povečanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na vseh pipah v objektu, na vseh pipah je potrebno sneti in očistiti vse mrežice in druge nastavke, čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom, pametno pa je tudi intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, v kolikor je neposredno vezano na interno hišno napeljavo.