Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota bogatejša za unikatno judovsko zbirko

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je bogatejša za unikatno judovsko zbirko, ki šteje 99 molitvenikov in obrednih knjig iz obdobja od 1779 do 1942, ki je edinstvena in največja zbirka judovskih knjig v Sloveniji.
Knjige so prinesli iz nekdanje knjižnice v Hartnerjevi vili ob selitvi, vendar zaradi nepoznavanja hebrejščine niso bile katalogizirane. Izraelski veleposlanik je ob svojem obisku leta 2018 potrdil, da gre za molitvenike in obredne judovske knjige ter da so dragocena zapuščina soboške oziroma prekmurske judovske skupnosti. Projekt je finančno podprlo Veleposlaništvo Izraela za Slovenijo poleg tega pa še zasebna fundacija v tujini in Mestna občina Murska Sobota. Andrej Pavlič, bibliotekarski specialist je s sodelovanjem poznavalke hebrejščine in judovstva Maje Kutin katalogiziral vseh 99 knjig, ki si jih je odslej možno ogledati in so namenjene za nadaljnje raziskave.

V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota so tako predstavili zbirko judovskih molitvenikov in obrednih knjig iz obdobja od 1779 do 1942. Ob tej priložnosti so knjige tudi razstavljene. Razstava je v avli knjižnice na ogled do 22. novembra. Dogodka se je udeležil tudi izraelski veleposlanik Eyal Sela, ki se je zahvalil za pomoč pri ohranjanju judovske kulturne dediščine v Murski Soboti ter glavni rabin za Slovenijo Ariel Haddad, ki je poudaril pomen knjig in učenja. Župan dr. Aleksander Jevšek je povedal, da je ponosen, da “v Murski Soboti skrbimo, da spomin na nekoč številčno judovsko skupnost nikoli ne bo izbrisan. Z ureditvijo židovskega pokopališča, postavitvijo obeležja pred židovskim blokom, namestitvijo kamnov spotikavcev na ulice našega mesta in zdaj tudi z bogato knjižno zbirko, tudi na simboličen način skušamo popraviti krivico, ki se je zgodila, ko je bila porušena soboška sinagoga.”

FOTO: MO MS

“Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota ima bogato zakladnico knjižničnega gradiva. Ponosni smo na naše posebne zbirke. To so Prekmuriana oz. Pomuriana, Šerkojana, Kučanova zbirka, Šömnova zbirka, Hungarika, Romska zbirka in Zbirka disertacij pomurskih doktorjev znanosti.
Tem zbirkam se pridružuje novonastala Judovska zbirka, po našem vedenju največja zbirka, v katerikoli slovenski knjižnici, judovskih molitvenikov in obrednih knjig iz predvojnega časa, ki so bile last prekmurske judovske skupnosti.

Iskali smo zunanje strokovne sodelavce in finančna sredstva za katalogizacijo knjig. Lani smo projekt prijavili na razpis zasebne fundacije v tujini in bili izbrani. Pri tem nam je pomagal doc. dr. Matevž Košir, za kar se mu zahvaljujemo. Ker gre večinoma za molitvenike in obredne knjige, smo najprej razmišljali, da bi zbirko poimenovali Hebrejska zbirka, vendar ker gre po eni strani za dediščino predvojne judovske skupnosti iz Murske Sobote in Prekmurja, ki se ni vrnila iz koncentracijskih taborišč, po drugi strani pa so knjige v različnih jezikih, v hebrejskem, madžarskem, nemškem in mešanici le-teh, smo se odločili zbirko poimenovati Judovska zbirka,” so sporočili iz Pokrajinske in študijska knjižnica Murska Sobota.

FOTO: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

Judovska zbirka je ob prijavi projekta štela 84 knjig. Ko je bil projekt odobren, jim jih je 14 podaril Pomurski muzej Murska Sobota. Veseli pa so bili tudi anonimnega daru, obredne judovske knjige, tako da danes šteje Judovska zbirka 99 knjig. K sodelovanju so povabili poznavalko hebrejščine in judovstva Majo Kutin, ki jim je pomagala pri hebrejski transkripciji, prevajanju iz hebrejščine v slovenščino, razlagi judovskih običajev in pojmov ter razumevanju judovske tradicije. Bibliotekarski specialist, domoznanec naše knjižnice Andrej Pavlič je poskrbel za vnos in katalogizacijo knjig v COBISS-u po mednarodnih standardih. Druga zunanja strokovna sodelavka je poskrbela za zaščito knjig, saj se nekatere uvrščajo med antikvarne. Nacionalna knjižnica v Izraelu jim je nudila strokovno podporo.

Na razstavi Zbirka judovskih molitvenikov in obrednih knjig iz obdobja od 1779 do 1942 so na ogled izbrane knjige. Judovsko zbirko bomo hranili v novi namenski omari z Davidovo zvezdo. “S katalogizacijo se projekt zaključuje. Knjige bodo odslej dostopne javnosti in na voljo raziskovalcem za delo v čitalnici, naša knjižnična zbirka pa bogatejša za dragoceno pisno kulturno dediščino,” so zaključili pri Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.

FOTO: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota