Pogojna zaporna kazen za Alvina Aerona Jaretta, zaradi prepovedanih drog in napada na policista

Pravosodni policisti v murskosoboškem priporu bi gotovo morali pri plači prejemati dodatek za tuje jezike, saj na svojem delovnem mestu še najmanj govorijo slovensko. V zadnjem času je namreč v priporu vedno več tujcev, daleč največ Romunov, hkrati pa tudi Madžarov, Srbov, Albancev, Ukrajincev, Turkov, Bolgarov…, a tudi Britancev.
Prav 37-letnega Britanca, Alvina Aerona Jaretta, sta namreč pravosodna policista na predobravnalni narok, pred sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislava Juga privedla minuli petek. Okrožna državna tožilka Manuela Frumen mu je namreč očitala dve kaznivi dejanji in sicer nedovoljeno posedovanje kakšnih 400 gramov prepovedane marihuane, ter napad na uradno osebo, saj je potem ko je vozil osebni avtomobil brez vozniškega dovoljenja, skušal napasti pomurska policista. Vse skupaj se je dogajalo že junija 2016 v Vučji Gomili pri Moravskih Toplicah, nato pa je zapustil Slovenijo in ni bil dosegljiv našemu pravosodju.

Toda, po razpisani mednarodni tiralici, so ga v petek, 9. avgusta našim varnostnim organom izročili Avstrijci, ki so ga prijeli v svoji državi. Takoj je bil pripeljal v pripor, in sicer zaradi zagotovitve navzočnosti na sojenju. Nato je bila hitro spisana obtožnica in dosežen dogovor med tožilstvom in obrambo, s čem se je obtoženi v celoti strinjal. Tako je tožilka Manuela Frumen, v primeru priznanja krivde, kar je obtoženi takoj storil, ob upoštevanju vseh olajševalnih okoliščin (lahka droga, poskus preprečitve uradnega dejanja…), predlagala pogojno zaporno kazen, in sicer 10 mesecev za zadevo z mamili in šest mesecev za napad na uradno osebo, enotno pa 15 mesecev, torej leto in tri mesece, pogojno na tri leta. Predlagala je tudi, da se obtoženemu zaseže med postopkom odvzeta prepovedana droga. S tem se je strinjal tudi zagovornik Martin Hebar iz Maribora, ki je dejal, da gre za korekten predlog. Kljub temu je sodišču predlagal, da upošteva dejstvo, da njegova varovanec nikoli ni bilo kaznovan, ob tem je vse priznal. Predlagal je tudi, da se njegovega varovanca oprosti plačila stroškov postopka, ker da od minimalne plače, ki jo prejema v svoji državi (1000 funtov) težko živi.

Pri izreku sodbe je sodnik Stanislav Jug upošteval vse, razen zadnjega, saj bo moral plačati stroške postopka in svojih zagovornikov, državni proračun RS pa mu bo kril le sodnega tolmača. Ob tem je Jug potrdil dogovorjeno sankcijo 15 mesecev zapora, pogojno na 36 mesecev. Hkrati je odredil odvzem zasežene marihuane, ter izdal odredbo o odpravi pripora, s čem je Britanec lahko odkorakal na prostost.

Če Britanec ne bi priznal krivde, bi na glavno obravnavo čakal v priporu, ob tem bi mu sodili za kaznivo dejanje neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, kjer je v I. odstavku 186. člena zapisano: Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. Prav tako bi mu sodili po 1. do 3. odstavku 299. člena KZ – 1 RS, ki govori o preprečitiv uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi. I. odstavek: Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno uporabil silo, prepreči uradni osebi uradno dejanje, ki ga je nameravala opraviti v okviru svojih pravic, ali jo na enak način prisili, da opravi uradno dejanje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do dveh let; II. odstavek: Če storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka tega člena razžali uradno osebo, grdo ravna z njo ali ji prizadene lahko telesno poškodbo ali pa ji grozi z uporabo orožja ali nevarnega predmeta ali sredstva, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let; III. Odstavek: Kdor stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena proti uradni osebi, ko ta opravlja naloge policije ali državne varnosti, zasleduje storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki mu je vzeta prostost ali opravlja dejanja kazenskega pregona, dejanja upravnega inšpekcijskega nadzora, vodi preiskavo ali sodi v kazenskem postopku, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.