Pogojna obsodba za grožnje policistom pri “Pajdašu”

Pred sodnikom okrožnega sodišča v Murski Soboti, Stanislavom Jugom, se je znašel tudi 50-letni R. B. iz Murske Sobote, ki se je na predobravnalnem naroku moral izreči, ali priznava kaznivo dejanje napada na uradno osebo.
Državni tožilec Matej Kučan mu je namreč očital, da je januarja letos, v okrepčevalnici “Pajdaš” na Kocljevi ulici v Murski Soboti, grozil policistom, med drugim, da bo razstrelil tudi njihovo policijsko postajo. Ob tem je tožilec dejal, da mu v primeru priznanja krivde predlaga petmesečno zaporno kazen, pogojno na dve leti. Zaradi tega je narok bil kratko prekinjen, da se je obtoženi pred dvorano lahko pogovoril s svojim zagovornikom, odvetnikom Cirilom Logarjem. Slednji je nato skušal doseči, da bi tožilstvo znižalo preizkusno dobo, ker da je dve leti preveč. A čeprav tožilec tega ni želel, je obtoženi naposled priznal očitano dejanje, kar je podkrepil z novimi grožnjami. “Bomo pač čez dve leti razstrelili tisto kar je zdaj ostalo, tudi Evropo. Takrat bo minila preizkusna doba.”

Do zapleta pri “Pajdašu” je sicer prišlo, ko naj bi se osumljeni z nekaterimi gosti prerival in so ti poklicali policiste. Ko so slednji prišli z dvema patruljnima avtomobiloma, naj bi v lokalu izmed “pretepačev” ostal samo obtoženi, drugi pa naj bi kraj zapustili. In takrat naj bi osumljenec grozil policistom, med drugim tudi, da jih bo razstrelil. To ga je pripeljalo na sodišče, kjer je trdil, kako nikomur ni grozil. “Sploh ne vem, kaj se je dogajalo, saj sem na metadonu in sem tistega dne popil nekaj steklenic piva. Zanesljivo nikomur nisem grozil, edino so mi znanci iz lokala povedali, da sem govoril, kako bom sebe polil z bencinom iz se zažgal, ne pa kogarkoli drugega,” se je med drugim branil osumljeni, ki mimogrede prejema 402 evra mesečne socialne podpore. Prav zaradi tega je odvetnik Logar, ki ga je mimogrede obtoženi najel po pooblastilu, predlagal da njegovega varovanca oprostijo sodnih stroškov. Vztrajal je tudi, da se mu nekoliko zniža preizkusna doba pogojne kazni.

Sodnik Jug je na koncu le prepolovil plačilo sodne takse na zgolj 30 evrov, za kar je R.B. zatrdil, da tega ne more in ne bo plačal. Za ostalo je sodnik Jug sledil tožilcu Kučanu, ter osumljencu izrekel petmesečno zaporno kazen, s poizkusno dobo dveh let. Ker je obtoženi dejal, da se na sankcijo ne bo pritožil, ker želi, da bi čim prej prišel čas, ko bo spet svoboden, je sodba postala pravnomočna.

Kaj pravi kazenski zakonik?

Vsekakor mora osumljeni biti več kot zadovoljen s sankcijo, katero mu je na predlog tožilstva, po priznanju krivde, izrekel sodnik, kajti za kaznivo dejanje napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, po 1. do 3. odstavku 300. člene KZ – 1, je zagrožena bistveno strožja kazen: (1) Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel uradno osebo ali drugo osebo, za katero ve, da pomaga uradni osebi, ko ta opravlja naloge policije ali državne varnosti ali varuje javni red, ali osebo, ki opravlja naloge v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do treh let; (2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka uradni osebi ali drugi osebi, za katero ve, da ji pomaga, grozi z orožjem ali nevarnim predmetom ali sredstvom ali z njo grdo ravna ali jo lahko telesno poškoduje, se kaznuje z zaporom od šestih mesec do petih let; (3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena proti dvema ali več osebam.