Pogodbe o podpori podpisalo še preostalih 70 podjetnikov in kmetovalcev

Finančnih sredstev madžarske vlade, ki jih je tokrat v dveh delih že drugič razdelil Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti, je bilo skupno deležnih 161 podjetnikov in kmetovalcev na tukajšnjem narodnostno mešanem območju. Prejšnji teden je pogodbe o podpori podpisalo še preostalih 70 podjetnikov in kmetovalcev.
Po drugi delitvi finančnih sredstev madžarske vlade, je tokrat podporo prejelo skupno 161 podjetnikov in kmetovalcev na narodnostno mešanem območju. Finančna sredstva se, spomnimo, delijo iz naslova programa za podporo razvoja gospodarstva Madžarov iz Karpatskega bazena. Pri prijavi na razpise je bila uspešna velika večina zainteresiranih, pogodbe o financiranju pa so v prvem delu podpisovali že minulega decembra, v drugem delu pa prejšnji teden v lendavskem centru Bánffy.

Razpis za že drugo razdelitev sredstev je bil objavljen 23. oktobra lani, v kategoriji kmetijstvo in gospodarstvo. Pogodbe o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev v skupni vrednosti 600 tisoč evrov, so tudi tokrat podpisovali v lendavskem centru Bánffy. Za upravičena področja je tako sosednja Madžarska v lanskem letu namenila 1,5 milijona evrov razpisnih sredstev, v letu 2018 pa 1,6 milijona evrov. Tokrat jih je sredstva prejelo še preostalih 70.

V tem primeru je šlo za 70 natečajnikov, katerih projekti so bili odvisni od pridobitve teh sredstev, saj sredstev za njihove projekte v proračunu za minulo leto ni bilo. Rok za zaključek projektov je 27. april. Pogodbe je, če smo natančnejši, podpisalo 10 podjetnikov in 60 kmetovalcev. Ostalo je še okrog 900 tisoč evrov sredstev, razpis za razdelitev teh pa bo izšel predvidoma v prvi polovici letošnjega leta. Madžarska vlada je do sedaj prekmurskim madžarskim podjetnikom in kmetom namenila skupno 3 milijone evrov nepovratnih sredstev.

Spomnimo: V začetku leta 2015 sta se vrhova vlad obeh držav, Republike Madžarske in Republike Slovenije, predsednika vlad Viktor Orban in Miro Cerar na srečanju v Lendavi dogovorila o medsebojni gospodarski pomoči. V ta namen je bil odprt Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti. Na podlagi tega je bil sprejet strateški načrt za razvoj regije kjer živi avtohtona madžarska manjšina v Sloveniji. Za upravičena področja pa se štejejo dvojezične občine Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava.