Pogodba za gradnjo prizidka k DOŠ I Lendava podpisana

Včeraj sta v mestni hiši župan Občine Lendava Janez Magyar in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Mitja Slavinec podpisala sofinancersko pogodbo za gradnjo prizidka k objektu DOŠ I Lendava v višini nekaj več kot milijon evrov.
Aktivnosti za gradnjo novega prizidka k DOŠ I Lendava so se pričele v začetku letošnjega februarja. Na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 – 2024, je Občina Lendava oddala formalno popolno vlogo za investicijo v gradnjo prizidka k Dvojezični osnovni šoli I. Lendava. Projekt Občine Lendava je na osnovi preliminarnega prioritetnega vrstnega reda bil že takrat uvrščen med potencialne prejemnike sofinancerskih sredstev ministrstva. Občina je bila pozvana k predložitvi projektne in investicijske dokumentacije. Predloženo dokumentacijo je ministrstvo strokovno pregledalo in preverilo skladnost s podatki, ki jih je občina vpisala v prijavnem obrazcu.

“Nov prizidek k objektu Dvojezične osnovne šole I Lendava je odgovor na potrebo povečanega vpisa v zadnjih letih, saj v obstoječih prostorih ne morejo zagotavljati optimalnih pogojev za delo. S podpisom pogodbe za sofinanciranje projekta, lahko Občina sedaj pristopi k nadaljnjim izvedbenim aktivnostim,” so sporočili iz glavne ulice 20. Predviden projekt dozidave bo pravokoten, dimenzij 19 x 19,70m, imel bo dve nadstropji ter mansardo. Objekt bo dostopen tudi funkcionalno oviranim osebam, saj bo zanje dostop do višjih etaž urejen s pomočjo dvigala. Pritličje bo sestavljalo veliko in malo dvorano, sanitarije, avlo s stopniščem in elektro ter stroji prostor. Prvo nadstropje bodo sestavljale štiri učilnice, sanitarije ter hodnik, mansarda pa bo namenjena štirim kabinetom, prostoru za druženje, čajna kuhinja, prostor za čistila, sanitarije, prostor za strojne naprave ter sanitarije. Objekt je primarno namenjen šoli, sekundarno pa tudi javnim dogodkom.

Ocenjena vrednost projekta znaša glede na izhodiščno kvadraturo okrog 1,5 milijona evrov. Ministrstvo za šolstvo bo torej zagotovilo kar 2/3 sredstev. Kot posebnost velja omeniti, da je prizidek projektiran tako, da bo imel samostojen vhod in samostojne priključke, kar pomeni, da bo lahko funkcioniral samostojno tudi za druge potrebe.