Podjetje za proizvodnjo električnih avtomobilov: Posrednik z Občino Turnišče že podpisal pogodbo o prodaji zemljišč

Na javni poziv Občine Turnišče, da ta ne daleč stran od avtocestnega priključka Turnišče prodaja zemljišče po načinu javnega zbiranja ponudb, v izmeri treh hektarjev, o čemer smo že poročali julija, se je odzvalo posredniško Podjetje Terramar iz Kamnika, ki je z Občino takrat podpisalo tudi pismo o nameri, v teh dneh pa je bila podpisana pogodba o prodaji zemljišč v velikosti 3,4 hektarja v tamkajšnji gospodarski coni.
Občina Turnišče in podjetje Terramar iz Kamnika sta v teh dneh podpisala pogodbo o prodaji zemljišč v velikosti 3,4 hektarja v tamkajšnji gospodarski coni, ki se nahaja izven naselja Nedelica, pred začetkom naselja Turnišče, tik ob glavni cesti. Podjetje, ki je oddalo ponudbo za nakup celotnega zemljišča, in zanj ponudilo slabih 169 tisočakov, je sicer posrednik, med tem ko dejansko podjetje, ki pa bi pričelo z gradnjo objektov in ki bi zagnalo proizvodnjo, javnosti še ni znano. Turnišče so, kot so dejali, izbrali predvsem zaradi dobre strateške lokacije in bližine avtoceste.

Borut Horvat, župan Občine Turnišče: “Načrtujejo 14-milijonsko investicijo. V začetku naj bi bilo zaposlenih okrog 70 ljudi, v petih letih pa bi se ta številka povečala na 400. Podjetje bi želelo na lokaciji proizvajati električne avtomobile, podjetje pa lakirnice tukaj ne bi imelo, kar je bilo tudi že prvo vprašanje pri pogovorih.” Prokurist omenjenega podjetja iz Turnišča je Egipčan, direktorica podjetja je Slovenka. In kapital? Tretjino naj bi predstavljal tuji kapital, tretjino bančno posojilo, tretjino sredstev pa naj bi bilo lastnih. V Turnišču nameravajo omenjeni ustanoviti povsem novo podjetje.

Kupec ima zdaj 30 dni časa za plačilo kupnine, v kolikor se to ne zgodi, bo Občina uveljavila varovalke iz pogodbe. “Pogoj je, da v roku enega leta od spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta interesent poda vlogo za gradbeno dovoljenje, za tem mora v roku enega leta od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja začeti z gradnjo podjetja in, v primeru neizpolnitve pogojev, se v pogodbo zapiše klavzula, da zemljišče ponovno postane last Občine Turnišče, investitorju pa se vrne brezobrestna kupnina zmanjšana za pogodbeno kazen, ta je med 10 in 20 odstotki kupnine” je še dejal župan Horvat.