Podjetje Doživite Pomurje – doživljajski turizem, društvo čolnarjev Dokležovje in Občina Dobrovnik v skupnem evropskem projektu

“Od Mure na Goričko” je naslov projekta, ki se financira iz evropskega denarja in v katerem sodelujejo Podjetje Doživite Pomurje – doživljajski turizem, društvo čolnarjev Dokležovje in Občina Dobrovnik. V okviru operacije bodo posamezni partnerji v projektu izvedli tudi investicije v opremo, ki bo izboljšala oziroma dopolnila obstoječo ponudbo.
Turizem predstavlja zelo pomembno in ob enem tudi perspektivno gospodarsko panogo na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Na tem območju je dokaj dobro razvit zdraviliški turizem oziroma turizem dobrega počutja. “Druge prenočitvene kapacitete in druga turistična ponudba pa je slabše razvita. Ob ugotovitvah Strategije lokalnega razvoja in ugotovitvah partnerjev v projektu pri dosedanjem delu smo videli možnost razvoja skupnega turističnega produkta, ki je zasnovan na aktivnem preživljanju prostega časa turistov. Vsi partnerji v operaciji se ukvarjamo z različnimi turističnimi produkti vendar pa so vse aktivnosti povezane z aktivnim preživljanjem prostega časa turistov in tudi domačinov. Zato smo videli priložnost v razvoju skupnega turističnega produkta,” pojasnjujejo.

Koncept skupnega turističnega produkta

Skupni turistični produkt združuje aktivnosti posameznih partnerjev v skupno ponudbo aktivnosti, ki so kombinacija posameznih ponudb (plezanje v pustolovskem parku, odkrivanje naravnih in kulturnih znamenitostih Bukovniškega jezera, čolnarjenje po reki Muri, izvedba team buildingov, izvedba kulinaričnih dogodkov v naravi, … ). Turisti, ki jih zanima aktivno preživljanje prostega časa se lahko odločijo za eno ali kombinacijo več posameznih ponudb.  Te aktivnosti lahko trajajo tudi en ali več dni. “S skupnim nastopom na trgu dosežemo da dobijo turisti, ki jih zanima aktivno preživljanje prostega časa, širšo ponudbo možnih aktivnosti v regiji neodvisno s katerim ponudnikom vzpostavi kontakt. Pri vsakem od partnerjev v operaciji dobi informacije o svoji ponudbi in tudi ponudbi drugih partnerjev v operaciji. Vsak partner v projektu lahko ponudi turistu celovito ponudbo v kateri je zajeta aktivnost katerega koli partnerja v operaciji. V ta namen se bo pripravil koncept skupnega turističnega produkta, ki bo zajemal koncept skupnega trženja, cenovna politika, obveznosti partnerjev, organiziranost ponudbe, … Kot osrednji promocijski dogodek skupnega turističnega produkta bo inovativni triatlon (plezanje, kolesarjenje in rafting), ki ga bomo organizirali vsi partnerji.”

Investicije v opremo

V okviru operacije bodo posamezni partnerji v projektu izvedli tudi investicije v opremo, ki bo izboljšala oziroma dopolnila obstoječo ponudbo. Doživite Pomurje bo v okviru Pustolovskega parka Bukovniško jezero postavilo novo pot Zipline avanturo s prostim padom, kar bo nova turistična ponudba v Las območju Pri dobrih ljudeh 2020 in tudi širši okolici. Društvo čolnarjev Dokležovje bo kupilo novi čoln za rafting ter Občina Dobrovnik prireditveni oder. Za potrebe boljšega sodelovanja med partnerji v operaciji, boljše predstavitve kulturne in naravne dediščine območja aktivnosti (Bukovniško jezero, Vidov izvir, Vidova kapelica, reka Mura) ter varovanje okolja bomo v okviru operacije izvedli delavnico za zaposlene v okviru partnerjev (v to skupino so vključeni redno zaposleni, pogodbeno zaposleni, člani društva, študenti, pogodbeni izvajalci aktivnosti, …).

“V okviru operacije bomo vzpostavili skupni turistični produkt, ki bo vzorčni primer tudi za druge na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Zato bomo v okviru operacije izvedli izobraževanje za mlade, brezposelne osebe ter druge turistične ponudnike v območju o podjetništvu na podeželju, iskanju novih produktov v turizmu in tudi o sodelovanju pri skupnem nastopu na trgu. Tako želimo tudi animirati ciljne skupine o vključitvi v skupni turistični produkt, ki ga bomo razvili v okviru te operacije. Izvedli bomo dve delavnici v različnih krajih (občina Črenšovci in Velika Polana), tako da bomo zajeli čim širšo območje iz katerega bodo prihajali poslušalci,” zaključujejo.