Po kolo na policijo? Zakaj pa ne

Najcenejša kolesa, pogosto tudi mobilne telefone, pa tudi zlatnino prodajajo policisti. Gre za predmete, ki so leto dni zaman čakali na lastnike, bodo prodajali na policijski dražbi v Murski Soboti.

Policijska uprava Murska Sobota na podlagi Pravilnika o postopkih z najdenimi stvarmi razpisuje 14. javno dražbo najdenih stvari, ki bo v petek, 19. maja 2017 ob 10. uri na dvorišču Policijske postaje Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 11, v Murski Soboti. Stvari, ki so na javni dražbi, večinoma gre za kolesa, ter pogostokrat tudi mobilne telefone, si je moč ogledati pol ure pred začetkom dražbe in že takrat se po navadi zbere veliko interesentov, med katerimi je tudi nekaj radovednežev in “kibicerjev”, ki velikokrat ne potrebujejo prav ničesar.

Najdene stvari, katerih celoten seznam je na ogled nižje in tudi na spletnih straneh policije, so prodane po načelu videno, kupljeno, plačano. Policija pripravlja javne dražbe za najdene predmete, za katere v letu dni ne najde lastnika, oz. se slednji ne oglasi. In tudi, če se na prvi dražbi kakšna reč ne proda, potem jo ponudijo tudi na naslednji dražbi čez leto dni. Če pa tudi takrat ni interesenta za odkup, takšno reč uničijo.

Po najdbi predmeta steče postopek preverjanja, ali gre morda za predmete, ki izvirajo iz kakšnega prekrška ali kaznivega dejanja. Če tega ne morejo dokazati, jih uvrstijo med najdene. Po teh začetnih postopkih, ki so v skladu z določenimi pravilniki in zakoni, objavijo seznam najdenih in ukradenih predmetov na spletnih straneh policije in na oglasnih oddelkih policijskih enot.

Najditelj lahko nad predmetom dobi tudi lastninsko pravico

Zanimivo je tudi, da lahko najditelj nekega predmeta, če ne najdejo lastnika, dobi lastniško pravico. Kaj to v praksi pomeni? Ker mora biti predmet leto dni v nespremenjenem stanju in mora biti ohranjena njegova prvotna vrednost, najprej pozovemo najditelja, ali bi imel to stvar doma ali jo želi odstopiti v hrambo policiji. Ljudje najdene stvari največkrat prepustijo v hrambo policiji. Po enem letu je nato lahko najdena stvar najditeljeva, če v tem času ne najdejo pravega lastnika. Če pa se najditelj ne odloči za lastništvo, gre predmet na dražbo, razlagajo na policiji.

Vsekakor so v prednosti oškodovanci, katere so policisti dolžni obvestiti. Zato je dobro, da morebitni oškodovanci v tatvinah oz. tisti, ki so svoje stvari kje izgubili, spremljajo rubriko tudi na policijskih spletnih straneh, kajti tam se nahaja prava zakladnica najdenih in ukradenih predmetov iz vse Slovenije, ki jo dnevno in ažurno dopolnjujejo. In tam je trenutno (podatki so za celotno državo) več tisoč najdenih predmetov, v Pomurju običajno okrog 150.

In kako je če bi te s kolesom srečal njegov prejšnji lastnik?

“Moramo tudi sami skrbeti, da bi svojo pogrešano reč našli, tudi zaradi možnosti, da kasneje denimo ne opazimo neznanca, ki se vozi z našim kolesom. Če ga je ta kupil na dražbi, se lahko zanj obrišete pod nosom, saj kupci na dražbi dobijo tudi dokument, s katerim postanejo lastniki”, pravijo policisti, ki se strinjajo, da lahko pride do zapletov tudi, če na seznamu najdenih stvari opazimo stvar, ki naj bi bila naša, in potem moraš dokazati (s kakšnimi papirji ali denimo natančnim opisom) lastništvo.