Plinski vrtini bodo začeli izkoriščati naslednje leto; plin hrvaški Ini

Kar so poznavalci po tihem pričakovali, se je tudi zgodilo. Ker so okoljevarstveniki družbama Ascent Resources in Geoenergo že pred časom z upravnim sporom onemogočili izgradnjo plinske postaje, so se ti odločili, da bodo plin načrpan na Petišovskem polju prodajali hrvaški Ini.

V obeh vrtinah, ki se nahajata na petišovskem polju, se po ugotovitvah nahaja toliko plina, da bi zadostili 15 odstotkom vseh slovenskih potreb (140 milijonov kubičnih metrov na leto). iz tega seveda sedaj ne bo nič, vsaj za Slovenijo ne, saj bo zaradi težav z okoljevarstvenim dovoljenjem plin dobavljen sosedom, natančneje, hrvaškemu podjetju Ina.

Še zelo dobro se spomnimo koliko prahu je med okoljevarstveniki dvignilo takratno vrtanje obeh vrtin. Okoljevarstveniki so takrat nasprotovali predvsem načinu pridobivanja plina, frakiranju ali drugače rečeno hidravličnemu lomljenju skrilavcev, ki se izvaja s pomočjo črpanja vode v vrtino pod visokim pritiskom. V Geoenergu in Ascentu so veš čas zatrjevali, da gre tukaj le za hidravlično stimulacijo peščenjakov in ne za lomljenje skrilavcev.

Po tem, ko bi plin dobili iz obeh vrtin, bi ga bilo potrebno spraviti do bližnje plinske postaje, s pomočjo katere bi ga prečiščenega lahko pošiljali v slovensko plinovodno omrežje. A se je zapletlo pri okoljevarstvenem dovoljenju. Okoljevarstveniki so se pritožili, sprožili upravni spor, plin pa bo sedaj odtekal na hrvaško, natančneje v Molve, kjer se nahaja Inina centralna plinska postaja. Od tam naprej bo prečiščeni plin tekel na trg Evropske unije.

Koncesionar Geoenergo bo za dobavo plina do kupca uporabil Inin pridobivalni plinovod iz Lendave proti Hrvaški. Dokler v Sloveniji ne bodo dobili okoljevarstvenega dovoljenja da bi ga prečiščevali tukaj in pošiljali v slovensko plinovodno omrežje, bo plin tekel na hrvaško. Tlačni preizkus pridobivalnega plinovoda Lendava–Medžimurje je bil izveden v avgustu.