“Petrol izvaja vse ustrezne ukrepe za ugotovitev vzroka za ta dogodek”

Predvčerajšnjim se je v tem mesecu že drugič zgodilo, da je iz cevovoda, ki pelje iz Petrolove čistilne naprave, v reko Ledavo v Čentibi, pri naselju Zatak iztekla neznana tekočina, ki je zaudarjala po nafti, na gladini pa so bili vidni madeži.

V razmaku slabih desetih dni se je iz cevovoda, ki je iz rezervoarskega kompleksa podjetja Petrol (nekdaj Nafte Lendava) čez novo čistilno napravo povezan z reko Ledavo pri naselju Zatak, ki spada pod naselje Čentiba, izlila snov, ki je zaudarjala po nafti. V izjavi za javnost, ki smo jo po našem zaprosilu prejeli včeraj, Petrol ne razkriva za kakšno snov gre, a hkrati priznava, da se je sled naftnih madežev pojavila pri njihovem objektu (iztoku) v reko Ledava.

“V Petrolu smo, skladno z ustreznimi standardnimi postopki ob takšnih neželenih dogodkih, tudi nemudoma ukrepali in preprečili morebitno obremenitev okolja. O dogodku so bile takoj obveščene vse ustrezne državne službe in Poklicna gasilska enota Nafta Varovanje. Hkrati so stekli vsi potrebni postopki za ugotavljanje vzrokov manjše obremenitve okolja.”

Kot je seveda bilo prvič in drugič vidno iz fotografij, je tamkajšnja poklicna industrijska gasilska enota namestila ustrezne bariere in takoimenovane pivnike, “s čimer je bila učinkovito preprečena večja obremenitev okolja,” so zatrdili pri Petrolu.

“Petrol izvaja vse ustrezne ukrepe za ugotovitev vzroka za ta dogodek, Poklicna industrijska gasilska enota pa bo preventivno še nekaj dni zagotavljala namestitev barier in pivnikov. Do onesnaženja reke Ledava v tem primeru ni prišlo,” zaključujejo v izjavi za naš spletni portal.

Kot smo sicer neuradno pisali že včeraj, bi do izpusta z nafto ali naftnimi derivati onesnažene vode lahko prišlo zaradi slabo funkcionalne nove čistilne naprave podjetja Petrol. pred tem je sicer podjetje uporabljalo storitve Industrijske čistilne naprave Petišovci.