Petišovski plin: Britanska družba Ascent Resources sprožila upravni spor

Britanski Ascent Resources, ki želi v sodelovanju z Geoenergom v Petišovcih v večjem obsegu pridobivati plin, je sprožil upravni spor proti državi. Razlog? Agencija za okolje (Arso) je odločila, da gre za poseg, ki bi lahko imel pomemben vpliv na okolje, zaradi česar je treba izvesti presojo vplivov in pred morebitnim posegom pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Ker bi lahko ta postopek zavlekel uresničitev načrtov ali pa celo prekrižal načrte, so se Britanci pritožili, ministrstvo za okolje in prostor pa je njihovo pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep Arsa. Britanci so uresničili napovedi in na sodišču sprožili upravni spor. Še več: Ker pri britanski družbi Ascent Resources menijo, da Slovenija krši evropsko zakonodajo, ti, kot smo že pisali, napovedujejo celo odškodninsko tožbo proti Sloveniji. Kot so zapisali, odločitev Arsa in okoljskega ministrstva ignorira mnenje šestih neodvisnih strokovnjakov, s katerimi se je posvetoval Arso.

V podjetju so izračunali, da bi izguba pričakovanih prihodkov od naložbe, ocenjene na okoli 50 milijonov evrov, lahko dosegla večkratnik te naložbe, so pojasnili. “Odločitev Arsa in ministrstva za okolje ne upošteva mnenja šestih neodvisnih strokovnih organov, ki jih je naročil Arso,” je družba, ki kotira v kotaciji majhnih in rastočih podjetij, objavila v sporočilu na londonski borzi. Britancem se sicer koncesija za črpanje plina izteče že leta 2022, če presoja vplivov na okolje do takrat ne bo končana, jo bodo izgubili.

Spomnimo: Nekdanji minister Jure Leben je v obeh primerih, ki sta povezana z družbo Ascent Resources, odredil notranji nadzor nad delom Arsa. Nadzor je pokazal, da je v postopkih prihajalo do pritiskov in groženj, ter da sta bili kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Predmetna zadeva je takrat spodnesla stolček direktorja Arso-a, Joška Kneza.