Petišovci: Petrol Geoterm bo vendarle gradil novo plinsko postajo

Podjetje Petrol Geoterm bo v Petišovcih vendarle gradilo novo plinsko postajo, za gradnjo katere se borijo že lep čas. ARSO namreč ugotavlja, da za takšen objekt ni potrebno dobiti okoljevarstvenega soglasja.

Kot kaže, bo podjetje Petrol Geoterm vendarle pričelo z gradnjo plinske postaje za čiščenje zemeljskega plina, pa čeprav mu je to z upravnim sporom bilo onemogočeno. ARSO sedaj namreč ugotavlja, da je nova plinska postaja rudarski objekt, v katerem poteka bogatenje mineralnih surovin in da ne gre za dela na vrtinah, kar pomeni, da za to ni potrebna predhodna pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Presojo omenjenega primera na ARSO je vložilo prav podjetje Petrol Geoterm. Nova plinska postaja bo dnevno lahko obdelala 222 ton plina.

Zadnjih nekaj let sta podjetje Geoenergo d.o.o., ki je v skladu s podpisano koncesijsko pogodbo od leta 2002 do leta 2022 imetnik izključnih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru v Murski depresiji, in podjetje Ascent Slovenia Limited, s katerim ima podjetje Geoenergo d.o.o. sklenjeno pogodbo o skupnih operacijah (Joint Operations Agreement), vlagala velika investicijska sredstva v projekt nadaljnjega razvoja naftno-plinskega polja v SV Sloveniji.

 • Milan Utroša

  To dogajanje jasno kaže, da niso pomembne negativne posledice za prebivalstvo, temveč je pomemben interes kapitala. ARSO, ki naj bi bila državna inštitucija, ki je namenjena zaščiti okolja, je najprej gladko izdala okoljevarstveno dovoljenje za plinsko postajo, ki pa ga je odpravilo sodišče. Nakar ta ista ARSO, po posredovanju firme Petrol Geoterm, modro ugotovi, da okoljevarstveno soglasje sploh ni potrebno. Kljub temu, da bo rafinerija proizvajala nekaj ton nevarnih odpadkov, stalno operirala z nevarnimi snovmi, da je uvrščena med naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, da je mnenje Ministrstva za zdravje, da lahko predstavlja
  grožnjo za zdravje in da je zato okoljska presoja potrebna, se je Agencija odločila nasprotno. V svoji obrazložitvi ARSO celo zapiše: “”Prav tako naslovni organ v zvezi z mnenjem Ministrstva za zdravje meni, da zgolj dejstvo, da ker gre v obravnavanem primeru za napravo iz 68. člena ZVO-1 (tj. napravo, ki lahko povzroči onesnaženje okolja večjega obsega), in s tem obstaja verjetnost, da takšna naprava z onesnaževanjem, ki ga povzroči (ali v primeru nesreče ali nepravilnega delovanja), lahko pomembno vpliva na zdravje ljudi, ne predstavlja ustrezne utemeljitve, zakaj naj bi bila presoja vplivov na okolje za nameravani poseg potrebna.” ARSO torej ne vidi ljudi, oz. zanj niso pomembni.
  V tem trenutku se iščejo možnosti kako po pravni poti nastopiti proti temu najnovejšemu obvodu predpisov, oz. preobratu v postopku, ki ga je izvedel ARSO. Lokalni odpor bi pri tem bil več kot dobrodošel.

  • naftaš

   ARSO naj bi sedaj ugotovil, “da okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno”? G. Utroša se vidi, da o zadevi nimate kaj dosti pojma in da Vam osnovni pojmi niso poznani. Drugič si preberite odločbe, ki so javno dostopne… Glavni lendavski onesnaževalci so pa drugi… Pa noben ne protestira.

 • Turist

  uživaj lepo v sindikalni penziji!
  Drugi se še moramo boriti, da kaj zaslužimo.

  • Milan Utroša

   Se strinjam, vendar v zdravem okolju za zaposlene in tudi tiste, ki smo v penziji.