Parlameter bo kmalu spremljal delo tudi lendavskega občinskega sveta

Na spletu je, po vzoru Parlametra Državnega zbora, zaživel še Parlameter, ki spremlja delo ljubljanskega mestnega sveta in ta, kar se lokalnih mestnih oz. občinskih svetov tiče, ne bo edini. Dobile ga bodo še občine Ajdovščina, Hrastnik in Lendava. Tudi orodje za mestne oz. občinske svete vzpostavlja inštitut Danes je nov dan, s slednjim pa bodo občani lahko dobili vpogled v samo delovanje občinskega sveta. Spremljali bodo lahko dejavnost občinskih svetnikov in tudi dejavnosti svetniških klubov oz. list. Orodje za občinski svet Občine Lendava pomaga popolnjevati lokalno podjetje, ki delo občinskega sveta Občine Lendava neprekinjeno spremlja že deseto leto.
Na inštitutu Danes je nov dan so razvili občinsko različico svojega orodja Parlameter, s katerim želijo ponuditi podroben vpogled v delovanje občinskih in mestnih svetov, s tem pa javnosti približati aktivnosti lokalnih oblasti. Kot prvega so predstavili Parlameter Mestne občine Ljubljana, z večimi izvajalci pa bodo vzpostavili orodje Občinski Parlameter. Kot prve občine, poleg ljubljanske, ga bodo dobile še občine Ajdovščina, Hrastnik in Lendava.

Ker bodo podatki javno dostopni, bodo ti takoj po samem zagonu “lendavske različice” dostopni na našem spletnem mediju. To v praksi pomeni, da si bo sleherni občan lahko ogledal recimo prisotnost svetnic in svetnikov na sejah, individualne rezultate glasovanj, število podanih vprašanj ali izrečenih besed, sprejete odloke in mnoge druge informacije. Občani bodo tako med drugim lahko iskali po ključnih besedah, s čimer bodo lahko spremljali le tiste govore, glasovanja in odloke, ki so za občanke in občane najpomembnejši.

S pregledom profilov posameznih svetnic in svetnikov bo mogoče preveriti, koliko vprašanj so zastavili v trenutnem mandatu, ocenili bomo lahko recimo tudi aktivnost posameznih svetnic in svetnikov na sejah (denimo, kdo pove največ in kdo najmanj ali skoraj nič), analizirati pa bo moč tudi delovanje posameznih svetniških klubov oz. list. Spremljati bo mogoče prisotnost na glasovanjih, na podlagi analiz glasovanj pa bo mogoče spremljati tudi (ne)enotnost posameznih svetniških klubov. Orodje bo med drugim precejšnji pripomoček za novinarje, ki spremljajo delovanje tukajšnjega občinskega sveta, pri samem orodju pa gre emd drugim tudi za kulturo odpiranja občinskih podatkov.