Otroški počitniški dom Murska Sobota v Baški z zamenjano streho in strešno konstrukcijo

Mestna občina Murska Sobota je lastnica Otroškega počitniškega doma Murska Sobota oz. Dječjega odmarališta Murska Sobota v Baški na otoku Krku. V teh dneh se je zaključila menjava strehe na omenjenem počitniškem domu.
Počitniški dom je bil zgrajen leta 1905, najprej kot hotel Grandić, pozneje, med drugo svetovno vojno pa je bil porušen in leta 1954 odkupljen kot ruševina s strani občinskega ljudskega odbora Murska Sobota. Obnovljen je bil leta 1958, ko so ga začeli uporabljati za namen zdravstvenega letovišča. Od leta 2003 ga upravlja javni zavod Otroški počitniški dom Murska Sobota, ustanovljen s strani Mestne občine Murska Sobota.  Društvo prijateljev mladine Murska Sobota v njem v poletnih mesecih organizira zdravstvene in druge oblike letovanja otrok iz celotnega Pomurja.

Leta 2012 je Baško in okolico prizadelo močno neurje z orkansko burjo, ki je zelo poškodovalo streho počitniškega doma. Ob takratni sanaciji je bilo ugotovljeno, da je takrat več kot 30 let stara salonitna streha v zelo slabem stanju, zato je bilo priporočeno, da se izvede celotna sanacija strehe, salonitne plošče pa se zamenjajo z ekološko neoporečno in predpisano opečno kritino. Obnova strehe je bila izvedena v skladu z navodili Uprave za zaščito kulturne dediščine na Reki, saj se dom nahaja v starem mestnem jedru, ki je pod spomeniškim varstvom.

Mestna občina je maja 2020 sklenila pogodbo in aneks k pogodbi z izbranim ponudnikom Montim storitve d.o.o., Jesenice na Dolenjskem za zamenjavo kritine in elementov strešne konstrukcije objekta otroškega počitniškega doma v Baški, v vrednosti 89.317,93 EUR. Zaradi epidemije koronavirusa in zaradi prepovedi gradbenih del v mestu Baška v času poletne sezone, so bila dela izvedena to jesen in zaključena 18.11 2020.

“Po kovid poletju, v katerem so pomurski otroci in mladi ostali brez zdravstvenega letovanja, Otroški dom v Baški pa je dobival vse bolj klavrno podobo, se je MOMS lotila njegove obnove. Na fotografiji je lepa nova streha, ki je nastajala pod budnim očesom dolgoletnega ravnatelja Bojana Nemca, ki je v preteklih letih projekt obnove tudi pripravil. Neizmerno veseli se toplo zahvaljujemo županu MOMS dr. Aleksandru Jevšku in njegovemu timu, mestnemu svetu ter g. Nemcu, ki je v teh negotovih časih budno spremljal nadvse profesionalno izvajalsko ekipo in poskrbel, da je vse steklo kot je prav,” pa so zapisali pri Društvu prijateljev mladine Murska Sobota.