Otroški dodatki zaposlenih Slovencev v Avstriji: Sodišče Evropske unije dopustilo intervencijo Republike Slovenije

V Avstriji sta od 1. januarja 2019 višina družinskega prejemka in davčna olajšava za otroke odvisna od življenjskih stroškov države, v kateri otrok živi. Takšna indeksacija pa ne velja za avstrijske državljane, ki živijo z otroki v tujini, kjer delajo za avstrijske oblasti, čeprav gre za podobno situacijo. Sodišče Evropske unije je tako dopustilo intervencijo Republike Slovenije, s čimer se je na minuli 53. redni seji seznanila tudi vlada.
Vlada Republike Slovenije je sprejela opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-328/20, Evropska komisija proti Republiki Avstriji, kjer je Sodišče Evropske unije dopustilo intervencijo Republike Slovenije v podporo Evropski komisiji. Opredelitev se posreduje Državnemu odvetništvu Republike Slovenije.

Republika Slovenija Sodišču Evropske unije predlaga, da tožbi in tožbenim predlogom iz tožbe Evropske komisije zoper Republiko Avstrijo ugodi in ugotovi, da Republika Avstrija s tem, da je uvedla mehanizem prilagajanja v zvezi z družinskim dodatkom in odbitnim zneskom za otroke, ki je namenjen zaposlenim, katerih otroci imajo stalno prebivališče v drugi državi članici, ni izpolnila obveznosti iz 7. in 67. člena Uredbe (ES) št. 883/2004 ter obveznosti iz 4. člena Uredbe št. 883/2004, in drugega odstavka 7. člena Uredbe (EU) št. 492/2011 ter ugotovi, da Republika Avstrija poleg tega z uvedbo mehanizma prilagajanja v zvezi z “Familienbonus Plus,” odbitnim zneskom za edinega hranilca in odbitnim zneskom za samohranilce ter odbitnim zneskom za vzdrževanje, namenjenim delavcem migrantom, katerih otroci imajo stalno prebivališče v drugi državi članici, ni izpolnila obveznosti iz drugega odstavka 7. člena Uredbe št. 492/2011.

V Avstriji sta od 1. januarja 2019 višina družinskega prejemka in davčna olajšava za otroke odvisna od življenjskih stroškov države, v kateri otrok živi. To pomeni, da so številni državljani EU-ja, ki v Avstriji delajo in tam tako kot tamkajšnji delavci plačujejo prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici. Glede na trenutno indeksacijo Avstrija izplača za otroke delavcev, ki živijo v Avstriji, 114 evrov. Za otroke, ki živijo v Sloveniji, pa izplačajo 90,06 evra. Kot dodajajo v Bruslju, pa indeksacija ne velja za avstrijske državljane, ki živijo z otroki v tujini, kjer delajo za avstrijske oblasti, čeprav gre za podobno situacijo.