Osnovnošolci višje stopnje iz vseh treh osnovnih šol na območju občine Lendava v dar prejeli knjigo “820 let Lendave”

Da je mesto v katerem živimo polno izjemnih posebnosti in zanimivosti najbrž ni potrebno posebej razlagati. V minulih dneh smo praznovali dva kulturna dneva in sicer slovenskega in madžarskega. Slovenci smo obeležili 150. let od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, prekmurski Madžari pa so poleg slednjega obeležili še Dan madžarske kulture. Ob omenjenih kulturnih dnevih je župan Občine Lendava Janez Magyar učencem 7., 8. in 9. razredov vseh treh osnovnih šol v občini podaril knjigo 820 let Lendave – Lendva 820 éve.
Letos mineva 830 let od pisne omembe Lendave

Na območju današnje Lendave se je prva večja skupina ljudi naselila verjetno okoli leta 2500 pred našim štetjem. Na podlagi najdb lahko predpostavljamo, da je bilo mesto z okolico naseljeno že v bronasti dobi. Najstarejši pisni vir o Lendavi je darilna listina iz leta 1192. Z listino je kraj prešel v oblast nemške rodbine Hohold, ki je leta 1272 sezidala prvi lendavski grad. Rodbina Hohold se je v 14. stoletju preimenovala v družino Bánffy. “Lendava je mesto s pestro in razgibano zgodovino, ki nas navdaja s ponosom in spoštovanjem do vseh, ki so jo soustvarjali. Dosežke prednikov spoštujemo in cenimo, posebej pomembno pa je, da jih prenesemo na mlade,” so zapisali na Občini Lendava.

FOTO: Tomaž Galič

Župan Magyar: “Spoštovanje tradicije, prednikov, njihovih dejanj in dosežkov je za vsako skupnost temeljnega pomena”

“Knjiga, ki je pred desetletjem izšla v veliki nakladi, bo najkoristnejša prav v rokah mladih in tistih, ki jih vzgajamo. Od staršev in ostalih družinskih članov, pedagogov in celotne skupnosti je odvisno, kakšne vrednote jim bomo privzgojili in kako jih bodo gojili naprej. Spoštovanje tradicije, prednikov, njihovih dejanj in dosežkov je za vsako skupnost temeljnega pomena, zato je zbir ključnih osebnosti, zgradb in dogodkov v zgodovini mesta na knjižnih policah mladih priložnost, da svoje znanje poglobijo in ga ponotranjijo. Poznavanje, spoštovanje tradicije mesta in ljudi, ki so ga oblikovali, je namreč osnova kulture vsakega človeka,” je ob tem povedal župan Občine Lendava Janez Magyar.

V duhu povezovanja in spodbujanje branja ter razvoja bralne kulture je Občina Lendava, ki je konec prejšnjega leta prejela naziv Branju prijazna občina, med praznovanjema obeh praznikov kulture osnovnošolcem zadnje triade podelila skupaj 223 knjig 820 let Lendave – Lendva 820 éve.

FOTO: Tomaž Galič