Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana: V desetih šolskih letih deset ravnateljev

Če je verjeti dopisu skupine staršev otrok osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana, ki smo ga prejeli in v katerih so hudi očitki, celo takšni, v katere je skorajda težko verjeti, bi omenjeno izobraževalno ustanovo z okoli 150 šolarji morali zapreti.
Skupina ogorčenih staršev učencev omenjene šole, ki se je zaradi domnevnega celega kupa nepravilnosti že obrnila na ministra za šolstvo Jerneja Pikala in na Inšpektorat za šolstvo in šport, trdi, da se vse zadeve pometajo pod preprogo. Slednji se predvsem sprašujejo: Zakaj se je na tej šoli zamenjalo v desetih letih deset ravnateljev? “Na to nam žal ne da odgovora nihče. Ne vemo tudi, zakaj se je zamenjalo pet računovodkinj, zakaj učenci nimajo osnovnih pogojev za šolanje, ne vemo tudi, zakaj je na šoli s 150 učenci zaposlenih šest slavistk. Ne vemo, zakaj nima ustanova hišnika in ne vemo, kam odteka denar namenjen šoli. Vemo le, da je občina Velika Polana v rdečih številkah. Od kod županu Damjanu Jaklinu apartmaji na hrvaškem morju, zakaj je vzel kombi šoli in ga dal gasilcem, …). Sedaj vodi šolo ravnateljica Danijela Apatič, ki pa dela po županovih navodilih, izvaja mobing nad zaposlenimi, ti odhajajo na bolniške naše otroke pa učijo neprimerne osebe: študentke, vzgojiteljice, varuhinje, in spremljevalke otrok, kar je žalostno” so ostri nekateri starši, ki se sprašujejo tudi, kako je prišla ravnateljica na ta položaj? “Vzela je točke za napredovanje sodelavkam, župan pa ji je vse potrdil čeprav ni imela nič s projekti za katere je koristila točke za napredovanje. To je njuno prijateljstvo že od mladih let,” je moč prebrati v pisanju.

To je le nekaj od očitkov “zaskrbljenih staršev,” ki na vse načine želijo raziskati kam pravzaprav gre njihov javni zavod in javno šolstvo. Še več očitkov najdemo v protestnem pismu, ki so ga poslali na šolsko ministrstvo, kjer pišejo, da ne morejo “več gledati nepravilnosti in delanje škode našim otrokom na javnem zavodu OŠ Miška Kranjca. Že vrsto let opozarjamo na nepravilnosti javnega zavoda, vendar se nič ne premakne naši otroci pa če dalje bolj trpijo in se zanje nihče ne zmeni. To pismo v prvi meri naslavljamo na ministra za šolstvo g. Pikala, ker smo že vrsto let opozarjali ministrstvo za šolstvo in se še do dandanes ni zgodilo nič,” pišejo zaskrbljeni starši in ministra opozarjajo, da bo “slej ko prej nosil krivdo težavam, ki se dogajajo na tej šoli. Saj ste odgovorni vi, ki ste poleg Sveta zavoda OŠ Miška Kranjca potrdili in dali izjemno predčasno napredovanje gospe ravnateljici Danijeli Apatič na OŠ Miška Kranjca Velika Polana. Seveda vse skupaj na željo župana g. Damjana Jaklina, ki je osebno fizično bil na ministrstvu na sestanku. Gospa ravnateljica Danijela Apatič vsekakor ni primerna za vodenje tega zavoda, ker se dere na otroke, starši smo ogorčeni in videli na lastne oči v času odmora in kosila, izvaja mobing na učitelje ti pa odidejo na bolniško, tako, da pouk poteka nekakovostno z nadomeščanji oziroma varstvom.”

Ravnateljici med drugim očitajo tudi, da naj bi prejemala podkupnino, ker da je lansko šolsko leto, na svojo pobudo “brez soglasja učiteljskega zbora in kakršnega posvetovanja vzela neprimernega učenca iz druge šole oz. šolskega okoliša, ker naj bi ga tam šola izpisala zaradi neprimernega vedenja. Učenec je bil vpisan na OŠ Velika Polana v 5. razred, katerega zaradi slabega vzgojnega in učnega obnašanja ni izdelal, imel je tudi negativno oceno iz angleščine, s tem pa je zamenjala učiteljico angleškega jezika, Matejo Sukič kazensko in spremenila mnenje učiteljskega zbora za ponavljanje razreda.” Naši viri menijo, da je Sukičeva odlična učiteljica “žal pa so kaznovani učenci 6. razreda, ki so se v preteklem obdobju navadili nanjo, sedaj pa imajo spet novo učiteljico. Žal nam je otrok v tem šestem razredu.” Tudi hišnik šole je “sporen,” ker da te naloge opravlja občinska služba, ki da svoje naloge slabo izvaja (v žlebovih strehe šole rastejo dobesedno drevesa, da o drugih popravilih ne govorimo). Tudi za to naj bi bila kriva ravnateljica. “Šola je imela kombinirano vozilo za prevoz otrok, za potrebe šolskih obveznosti, ta ista ravnateljica ga je za tem podarila Občini, ki pa ga je prebarvala v gasilsko vozilo. Absurd. Starši zahtevamo inšpekcijski nadzor nad finančnimi sredstvi. Vemo, da ima Občina velike dolgove in zato sumimo, da denar za vzgojo in šolstvo otrok ne gre namensko v šolo ampak na Občino Velika Polana saj župan g. Jaklin vodi celotno šolo in si tako nastavlja ravnatelje, kot gospo Apatič, ki jo pozna še iz mladih let. Žal dobri ravnatelji morajo oditi. Primer Branko Lah, ki je zdaj uspešen na OŠ v Ljubljani. V desetih letih se je zamenjalo deset ravnateljev. Ali ni Čudno?” se sprašujejo naši viri.

Ob tem ravnateljici očitajo, da je septembra 2019 odpisala dolg eni družini, v znesku 9.600 EUR za tri njihove otroke, ki ni plačevala šolskih obveznosti že vrsto let. Šlo naj bi za prehrano, ekskurzije, šole v naravi itd … Zato se starši sprašujejo zakaj? Češ, da omenjena družina menda ni socialno ogrožena. V pisanju očitkov na zmanjka: “Ravnateljica in župan sta po dekretu dala delovno soboto 18.4.2020, da naj bi učenci čistili občino Velika Polana. Zakaj so vsi učenci v državi prosti naši pa morajo v soboto nadomeščati 24. december? Starši smo 24. decembra v službi kam naj damo otroke v varstvo? Vemo, da je ravnateljica v prvi vrsti cerkveno naravnana, ampak nismo vsi verniki, da bi imeli 24.12. prost dan.” Očitajo ji tudi, da urnike spreminja iz dneva v dan, da šolska knjižnica že vrsto let deluje nečloveško, nepriljubljeno zato vejo vsi tako učenci, ki se pritožujejo na šolski skupnosti, učitelji, vodstvu šole, a se ne ukrene nič. Računovodstvo je preneseno fizično na občino Velika Polana. Zamenjalo se je šest računovodkinj. Zakaj? Ravnateljica nima nobene besede oziroma, kot piše, prepusti vodenje županu. Na šoli je zaposlenih šest slavistk ali vam je ta podatek kaj čuden? “Starši zahtevamo ukrepanje ministra kajti vaše službe so že zatajile pa ne enkrat ampak kljub pritožbam se ni zgodilo nič brez ukrepov.” V svojih zahtevah starši od ministra za šolstvo Jerneja Pikala zahtevajo, da: “razreši vodstvo šole OŠ Miška Kranjca Velika Polana zaradi nesposobnosti vodenja; razišče te zadeve na tej šoli in odpravi nepravilnosti; pošlje revizijo za finančna sredstva in ugotovi kam odteka denar namenjen tej ustanovi; ponovno uvedejo delovno mesto hišnika; vrnejo šolsko vozilo za vožnjo potrebe otrok…“

Župan Jaklin bo zahteval pojasnila

Župan Damjan Jaklin, na katerega poleg ravnateljice leti največ očitkov in kritik, nam je zatrdil, da bo od organov šole in tudi ravnateljice nemudoma zahteval pojasnila glede večine očitkov, ki so nam jih posredovali “zaskrbljeni” starši. Večino očitkov, zlasti na svoj račun in račun občine, je tudi sam odločno zanikal in pojasnil, da lokalna skupnost dela samo v dobrobit šole, občanov in v tem primeru zlasti otrok. S pogodbo med šolo in občino, glede hišniških del, po županovem mnenju gre zgolj za racionalizacijo, glede spornega kombija pa je dejal, da ga v šoli ne potrebujejo oz. ga menda nihče noče voziti, gasilci pa ga potrebujejo. Posebej ga je zabolel očitek, da ima na Hrvaškem “sumljiv” vikend, a Jaklin pove, da ga zagotovo nima. Danijela Apatič, ravnateljica OŠ Miška Kranjca Velika Polana nam je skopo odgovorila, da bo v kratkem sklicala vse zaposlene, predstavnike sveta šole, sveta staršev ter šolskega inšpektorja, kjer bo skušala zadevi priti do dna. “Glede napisanega v protestnem pismu skupine staršev otrok OŠ Miška Kranjca Velika Polana pa izjavljam, da so navedbe neutemeljene, vzete iz konteksta posameznih situacij, za odgovorno osebo zavoda pa tako poklicno kot osebno žaljive in degradirajoče. Ob vsem navedenem, ki s potankostmi zbuja vtis pretirano dobre informiranosti staršev o delu v zavodu, odgovarjam: S čigavim delom ste deležniki vzgojno-izobraževalnega zavoda v Veliki Polani sploh bili (ali ste) zadovoljni?,” je še dodala ravnateljica.

Glavni inšpektor Inšpektorata za šolstvo in šport, dr. Simon Slokan, ki je pred letošnjim 18. avgustom bil na visokih funkcijah v policiji, nam je potrdil, da so tudi sami prejeli podobno pismo. Povedal pa nam je, da ljudje narobe razmišljajo, ko mislijo, da je šolski inšpektor vsemogoč. “Šolski inšpektor nima nič z zamenjavami in nastavitvami ravnateljev v šolah, enako tudi šolski minister, ki sicer daje soglasje, a to ni obvezujoče. Za vse te zadeve skrbijo sveti zavodov, kjer je največ zaposlenih, zraven pa so predstavniki lokalnih skupnosti in sveta staršev. Prav tako ničesar ne moremo storiti na področju zaposlovanja učiteljev, saj za to skrbi ravnatelj in spet svet zavoda, enako je pri financiranju, kjer ima pač poleg finančnega ministrstva osrednjo besedo lokalna skupnost, lahko bi dejali župani,” nam je povedal dr. Slokan, ke je tudi potrdil, da so na polanski šoli imel nadzor glede nadomeščanja pedagoškega osebja. Nekaj manjših napak so odkrili in so predlagali svetu zavoda, kako naj jih odpravi.