Orešje: Že devet let se borijo za ureditev 200 metrov občinske poti, iz Občine pa zgolj besede in pisanje

Podobna zgodba, kot smo jo brali v člankih o Novem Tomažu, se sedaj odvija v Dolini pri Lendavi, natančneje v predelu Orešje. Voda je tam leta 2009 odnesla urejeno občinsko pot in od takrat se tamkajšnji lastniki objektov borijo za novo pot. Občina je na pot večkrat nasula gramoz, ki pa ga je dež vedno znova izpiral, na sestanek z županom kljub večim prošnjam čakajo že več let, sedaj pa jim več ni preostalo drugega kot mediji. Se bo morda kaj spremenilo v predvolilnem času?
V naše uredništvo se je s telefonskim klicem obrnil Ivan Krpan iz Čentibe, ki je en izmed šestnajstih lastnikov objektov v Dolini pri Lendavi, v predelu Orešje. Težave z občinsko potjo so se tam začele leta 2009, ko je obilno deževje poplavilo večji del naselja Dolina, voda pa se je v naselje stekala iz bližnjega gričevnatega območja. V hudournik se je med drugim spremenila tudi občinska pot v Orešju, s katero pa imajo od takrat same težave.

Te težave so se od leta 2009 le stopnjevale, tako, da so te postajale praktično že vsakoletne. Kljub ustnim in pisnim opozorilom županu Občine Lendava, mag. Antonu Balažku ter ostalim občinskim predstavnikom, se stanje ni spremenilo. Tudi obilna deževja v minulih letih so stanje na poti še poslabšala, Občina pa jih je želela rešiti z navozom gramoza, kot v Novem Tomažu. Neuspešno. Padavine so pot vedno znova zelo načele in nasipan material izprale.

Najbolj problematičen del poti je prav vzpon. Gre za okrog 200 metrov ceste, ki se vije med vinskimi kletmi in je po vsakem nalivu težko prevozen. Nekateri pričajo celo o poškodbah na osebnih vozilih. Največja težava celotne zgodbe je, poleg neprestanega navažanja gramoza, neurejeno odvodnjavanje in neurejanje bankin. Predmetna zadeva je že vsaj dvakrat bila obravnavana na Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin, a dlje od obljub niso prišli.

Že leta 2011 je s strani Občine Lendava bil podan odgovor, da se asfaltiranje ceste naj vključi v investicijski plan KS Dolina, ki jo Občini predloži KS v letni investicijski plan. Lastniki nepremičnin na tistem delu so, po besedah Krpana, v preteklosti že denarno prispevali za asfaltiranje tega odseka, pa se asfaltiranje ni zgodilo. To so, po besedah Krpana, pripravljeni storiti še enkrat. Leta 2017 je bil podan sklep, da občinska uprava takšne težave v bodoče rešuje ažurno in bolj učinkovito, a kljub zapisanemu, rezultatov ni.

Je naselje Dolina zapostavljeno? Predsednik KS Dolina pri Lendavi, Mihael Kasaš: “Dejstvo je, da so tudi druge ceste v KS v zelo slabem stanju.”

“V KS se zavedamo problematike omenjene cest ki je potrebna temeljite obnove in ureditve. Občinski službi smo posredovali vse potrebne informacije, ki mora najti optimalne rešitve ter pristopiti celovito in po prioritetnih področjih začeti nastale poškodbe sanirati. Velike težave predstavljajo neurja z ogromnimi količinami vode v zelo kratkem času kar ima za posledico odnašanje navoženega gramoza iz gričevnatega dela vasi. Dejstvo je, da so tudi druge ceste v KS v zelo slabem stanju, saj še vedno niso sanirali niti ceste ki vodi v državne gozdove (spomnimo, da bi jih moralo podjetje Slovenski državni gozdovi, d.o.o., družba za gospodarjenje z gozdovi v državni lasti saj so prav njihovi tovornjaki cesto najbolj uničili ob izvozu lesa). Dobra novica je, da imamo obljube s strani občine, da se jih bo nekaj saniralo do jeseni,” je včeraj za naš portal zapisal Kasaš.