Opravili redno letno skupščino ND Lendava 1903

V razstavnem prostoru centra Bánffy v Lendavi, se je včeraj popoldan odvila redna letna skupščina nogometnega društva Lendava 1903. Prisotni so petnajst točk dnevnega reda izčrpali v slabi uri, skupščina pa je bila tesno sklepčna, saj je bilo prisotnih osem od dvanajstih članov z glasovalno pravico, kar je spodnja meja sklepčnosti.
Po tem, ko so vsi organi skupščine društva zasedli svoja mesta, se je skupščina tudi uradno lahko pričela. Dnevni red, ki je skupno obsegal šestnajst točk, so prisotni izčrpali v slabi uri, izglasovanih pa je bilo tudi nekaj sprememb pri organih društva. Že sicer pa je bila skupščina društva tesno sklepčna, saj je od dvanajstih bilo prisotnih osem članov z glasovalno pravico, kar je dve tretjini članov z glasovalno pravico. Glede na statut, je to spodnja meja sklepčnosti. Skupščine se je udeležilo okrog 25 ljudi.

Članska ekipa

“Društvo je v letu 2018 začrtane cilje doseglo delno. Cilj članske ekipe, to je uvrstitev v 1. SNL, ni bil dosežen. Članska ekipa ND Lendava 1903 je tekmovalno sezono 2017/18 v 2. SNL zaključila na 3. mestu, s čimer ni neposredno napredovala v 1. SNL, niti si kot drugouvrščena ekipa ni zagotovila dodatnih kvalifikacij za napredovanje v 1. SNL. Jesenski del v 2. SNL v sezoni 2018/19 je zaključila na šestem mestu, na koncu tekmovalne sezone 2018/19 pa zasedla končno peto mesto na prvenstveni lestvici, kar je pod pričakovanji,” je uvodoma dejal namestnik direktorja, Franc Pozsgai.

Mladina

Starostne kategorije od U7 do U15, ter druga ekipa U19 so tekmovale v okviru tekmovanj MNZ Lendava, medtem, ko sta ekipi U17 in U19 nastopali v 2. SNL – vzhod. Ekipi U17 in U19 sta po končanem jesenskem delu sezone zasedali skupno četrto mesto na prvenstveni tabeli (vodi se skupna tabela), kar je bilo zadovoljivo. Na koncu tekmovalne sezone 2018/19 sta ekipi U17 in U19 skupno zasedli peto mesto na prvenstveni tabeli, od skupno desetih ekip (ekipa U17 osmo mesto, ekipa U19 peto mesto). Druga ekipa U19 je zaključila prvenstvo na drugem mestu (od skupno šestih ekip) mladinske lige MNZ Lendava v sezoni 18/19. Ekipa U15 je zaključila prvenstvo na drugem mestu (od skupaj štirih ekip) lige starejših dečkov MNZ Lendava v sezoni 18/19. Prva ekipa U13 je zaključila prvenstvo na drugem mestu (od skupaj šestih ekip) lige starejših dečkov MNZ Lendava v sezoni 18/19, medtem, ko je druga ekipa U13 prvenstvo zaključila na zadnjem mestu. Za ekipi U11 in U9 v okviru tekmovanja MNZ Lendava prvenstvena lestvica ne vodi.

Nogometna akademija živi

“V društvu so vzpostavljeni temelji za delovanje in razvijanje nogometne akademije. V članski ekipi so lansko leto delovali trije trenerji, medtem, ko v mladinskem pogonu deluje skupno osem trenerjev, koordinator mladinskega programa in tehnični vodja mladinskega programa. Društvo se je v letu 2018 še zmeraj srečevalo s pomanjkanjem primerne infrastrukture (igrišča za trening) za kakovostnejšo izvedbo aktivnosti vseh starostnih kategorij društva. Društvo za svojo dejavnost uporablja športni park Lendava na osnovi najemne pogodbe z Občino Lendava. Za čistočo objekta in manjša vzdrževalna dela, ima društvo zaposleni dve osebi,” je še dejal Pozsgai.

Franc Pozsgai

Prišlo je tudi do nekaterih sprememb

V letu 2018 je, v primerjavi z letom poprej, prišlo do nekaterih sprememb. Povečalo se je število aktivnih članov društva, na novo je bilo registriranih nekaj igralcev, predvsem veliko igralcev iz sosednje Hrvaške v starostni kategoriji U17 in U19 ter nekaj igralcev tudi iz Madžarske. Struktura trenerjev se je nekoliko spremenila. Načrtovani obsegi vadbe znotraj vseh posameznih starostnih kategorij so bili doseženi oz. večinoma tudi preseženi, doseženi so bili tudi tekmovalni cilji mlajših ekip in vsi trenerji, ki delujejo v društvu, so uspešno opravili predpisano izpopolnjevanje oz. licenčne seminarje, so še povedali.

V društvu je trenutno aktivnih nekaj čez 150 igralcev mlajših selekcij v starostni kategoriji od 7 do 19 let. V letu 2018 je društvo nadaljevalo tudi s potrebnimi aktivnostmi za pridobitev oz. izgradnjo potrebne infrastrukture (igrišča) za zagotavljanje osnovnih in kakovostnih pogojev za izvajanje svojih aktivnosti. Društvo je bilo v letu 2018 finančno stabilno.

Finance

Nogometno društvo Lendava je v letu 2018 ustvarilo 122.930 evrov čistih prihodkov. Prihodki iz naslova dotacij in subvencij so znašali 1.659.809 evrov, drugi poslovni dohodki pa so znašali 124 evrov. Skupno so vsi prihodki v letu 2018 znašali 1.782.862 evrov. Stroški: Nabavna vrednost prodanega blaga, materiala ter ostalega drugega materiala je znašala 242.675 evrov, stroški storitev 1.142.083 evrov, stroški dela so znašali 80.070 evrov, obračunana amortizacija je znašala 24.066 evrov, drugi poslovni odhodki pa so znašali 44.763 evrov. Razlika med prihodki in odhodki je torej znašala 165.885 evrov. Od tega je društvo obračunalo davek od dobička, ki je znašal 19.366 evrov, kar pomeni, da je na koncu ostal čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 146.519 evrov, ki se prenese v društveni sklad. Društvo ima 916.446 dolgoročnih sredstev, ki so osnovna sredstva.

185.443 evrov ima društvo v opremi, ki se uporablja ter 731.000 osnovnih sredstev, ki se pridobivajo in so aktivirana v letošnjem letu. Društvo je imelo do konca leta 2018 do kupcev 20.339 evrov kratkoročnih terjatev ter 4.646 evrov drugih terjatev. 2.416.987 evrov pa je stanje denarnih sredstev na računu. Obveznosti do virov sredstev so: Društveni sklad 298.239 evrov, dolgoročne pasovne časovne razmejitve (denar iz Madžarske) 2.760.935 evrov. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so 38.805 evrov ter druge poslovne obveznosti 157.299 evrov. Gre pretežno za DDV, ki se plača meseca januarja. Skupaj je torej virov sredstev in sredstev 3.362.569 evrov. Stanje poslovanja v primerjavi z letom poprej se izboljšalo.

Spremembe v statutu

Prišlo je tudi do nekaj sprememb v statutu. Predlagana sprememba se nanaša na spremembo veljavnega statuta, ki je bil sprejet 12. junija 2018. Predlagana je bila uvedba članarine, v višini 10 evrov na leto za pridružene člane društvu. Do sedaj članarine za pridružene člane ni bilo. Članarino bodo tako plačevali vsi člani selekcij do petnajst let, trenerji in vsi ostali delavci mladinskega pogona, tudi imetniki sezonskih vstopnic. Te letne članarine se ne bi plačevalo pri selekcijah U17 in U19. Uvedena je bila tudi vadnina. To je strošek, ki bodo ga plačevali pridruženi člani mesečno, razen pri selekcijah U17 in U19. Višina letne članarine za aktivne člane za leto 2019 in 2020 bo znašala 50 evrov. Višina članarine in vadnine za pridružene člane za leto 2020 znaša 10 evrov na mesec.

Zamenjave

S strani Ferenca Horvátha in Antona Balažka so v nogometnem društvu Lendava 1903 že pred časom prejeli odstopne izjave iz mesta izvršnega odbora. Prav tako je izvršni odbor zapustil Marjan Drvarič. Na njihova mesta so sedli: Janez Magyar, Evgen Torhač in Rudolf Vöröš. Vse tri člane je predlagal predsednik Gábor Végh. Na predlog izvršnega odbora so v nadzornem odboru Jožefa Kiralya razrešili funkcije in na njegovo mesto postavili Maria Pala. Sledila je razrešitev člana disciplinske komisije. Roberta Požonca je tako zamenjal Marian Drvarič