Zagon Egytecove bioplianrne okvirno v prvi polovici leta 2021 in opravičilo lokalni skupnosti

Minuli teden je župan Občine Lendava Janez Magyar zaznal aktivnosti na lokaciji Egytecove bioplinarne. “Medobčinski inšpekciji sem naročil ogled bioplinarne, ki je bil opravljen minuli petek. Vsled tega sem zaprosil za pisno poročilo upravljavca bioplinarne.” V pisnem poročilu iz Egyteca med drugim sporočajo, da je zagon bioplinarne okvirno predviden za prvo polovico leta 2021, občani pa smo bili deležni tudi opravičila.
V Egytecovi bioplinarni, s katero smo sicer Lendavčani v preteklosti imeli polno glavo težav, v tem trenutku potekajo razna vzdrževalna in sanacijska dela na objektu, ki zavzemajo sanacijo in meritve elektroinštalacij, transformatorske postaje, poteka izdelava strelovodne zaščite, izvajajo se ureditve in popravila cevovodov ter ventilov v dozirnem sistemu, poteka tudi vzpostavitev varnostnega sistema in ureditev okolice. Vsa dela torej nakazujejo, da se bo že kmalu, okvirno v prvi polovici prihodnjega leta, tam pričela proizvodnja bioplina za potrebe proizvodnje električne energije.

Iz Egyteca so med drugim na Občino Lendava poslali tudi novembrski rezultat izvedene analize s strani Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (fermentor 3, 4.000 m3 digestata), v katerem je navedeno, da je testirani digestat primeren za uvrstitev v prvo kategorijo, kar pomeni, da se ga lahko uporablja za gnojenje in dognojevanje kmetijskih površin. Prekrškovni postopek pristojnega inšpektorata, v zvezi z izvedenim inšpekcijskim nadzorom z meseca junija še ni pravnomočno zaključen, zato iz omenjenega podjetja zaključkov ali kakršnih koli drugih izjav pred zaključkom inšpekcijskega postopka niso želeli dajati.

Ponovni zagon? Okvirno že v prvi polovici prihodnjega leta

Kot kaže, pa novi lastniki nameravajo svojo namero o ponovnem zagonu postrojenja že kmalu uresničiti. “Okvirni datum načrtovanega začetka zagona proizvodnje je, glede na trenutno stanje bioplinarne zelo težko napovedati, vendar bi jo lahko zagnali v prvi polovici leta 2021,” so sporočili. Kot so še zapisali pri Egytecu, bo šlo za ekološko pridobivanje električne energije, “natančneje, gre za proces anaerobne razgradnje organske mase (koruza, pšenica, silaža), za pridobitev bioplina in na to pridobitve električne energije,” so še zapisali.

Opravičilo lokalni skupnosti

Med drugim so iz omenjenega podjetja v istem dokumentu poslali opravičilo lokalni skupnosti. V slednjem navajajo, da podjetje “iskreno obžaluje in sočustvuje z lokalno skupnostjo Lendava, za mnoge slabe izkušnje in malomarno upravljanje bioplinarne Lendava sicer prejšnjega lastnika bioplinarne kakor tudi za anstale dogodke iz junija letos, ki pa so bili žal vzeti iz konteksta. Namreč, Egytec energy d.o.o. se je vse od prevzema bioplinarne trudi odpraviti in sanirati vso škodo, ki je bila storjena v času prejšnjega upravljanja bioplinarne. Glede na dogodke iz junija letos vas naprošamo za razumevanje in hkrati pojasnjujemo da smo dogodek jasno obrazložili že v odgovoru za javnost v mesecu juniju. Glede na zgoraj navedeno, Egytec energy pričakuje izboljšanje odnosov z Občino Lendava, kakor tudi z lokalno skupnostjo.”