Okrožno sodišče v Murski Soboti ugotavlja, da Pomurske lekarne nimajo zakonitega zastopnika

Okrožno sodišče v Murski Soboti je zavrglo pritožbo Pomurskih lekarn, saj ugotavlja, da te nimajo zakonitega zastopnika in zato niso poslovno sposobne. S tem je sodišče pritrdilo opozorilom Mestne občine Murska Sobota, da javni zavod vse od 4. januarja 2018 nima zakonitega vodstva, s tem pa so vprašljivi vsi pravni posli, ki so jih Pomurske lekarne od takrat sklenile, vključno z nabavami zdravil brez javnega razpisa v vrednosti več kot 3 milijone evrov.
“Mestna občina Murska Sobota upa, da so odgovorni v Pomurskih lekarnah končno spoznali, da je edina možna pot imenovanje novega zakonitega vodstva s soglasjem ustanoviteljic, ki bo takoj pristopilo k normalizaciji poslovanja, vključno z izvedbo javnega naročanja pri nabavi zdravil. Na to obveznost so v zadnjih dneh jasno opozorile tudi druge institucije, na čelu z Računskim sodiščem Republike Slovenije, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstvom za javno upravo,” so zapisali pri murskosoboški občini.

Okrožno sodišče v Murski Soboti v svojem sklepu z dne 20. februarja 2018 ugotavlja, da pritožbe ni vložila upravičena oseba, saj javni zavod “nima zakonitega zastopnika in torej ni poslovno sposoben.” “Okrožno sodišče v Murski Soboti je s tem pritrdilo našim opozorilom, da so vsi posli v letošnjem letu potencialno izpodbojni ali nični, s čimer se Pomurskim lekarnam povzroča velika škoda,” so zapisali v Murski Soboti.

Mestna občina Murska Sobota pričakuje, da bo odločitev Okrožnega sodišča v Murski Soboti zadnje opozorilo svetu javnega zavoda, da je potrebno takoj imenovati zakonito vodstvo Pomurskih lekarn, ki bo nemudoma poskrbelo za vrnitev Pomurskih lekarn v polje zakonitosti z izvedbo javnih naročil pri nabavi zdravil. To je nujni korak, da se v regiji ohrani enotna javna lekarniška dejavnost, prepreči nadaljnja škoda in zagotovi nemotena oskrba občank in občanov z zdravili.

Mestna občina Murska Sobota poziva vse deležnike, na čelu s članicami in člani sveta javnega zavoda, pa tudi vse občine ustanoviteljice, da se sporazumemo o imenovanju novega vodstva, ki bo povrnilo zaupanje v poslovanje Pomurskih lekarn. “Pri tem upamo, da bo tudi gospod Ivan Zajc spoznal, da je njegov umik iz vodstva Pomurskih lekarn prvi korak k temu, da se Pomurske lekarne posvetijo temu, za kar so ustanovljene: izvajanju javne lekarniške službe, ki mora biti podrejeno interesom občank in občanov, ne pa profitu izbranih dobaviteljev,” zaključujejo na murskosoboški Občini.