Ogrevalna sezona v večstanovanjskih objektih v Lendavi zaključena

V preteklih dneh je upravnik večstanovanjskih objektov na območju Lendave, Stanovanjsko podjetje Lendava d.o.o. obvestil stanovalce, da se je kurilna sezona zaključila. Če bi stanovalci posameznih blokov želeli nadaljevati z ogrevanjem se lahko obrnejo na upravnika stavbe.
V večstanovanjskih zgradbah v Lendavi je ogrevalna sezona zaključena. Ogrevalni sistemi izven Lendave večinoma uporabljajo za energent kurilno olje, stanovanjske hiše večinoma drva ali pelete, pa tudi elektriko ali infrardeče panele, medtem, ko se v samem mestu večstanovanjske stavbe ogrevajo z geotermalno energijo, katere dobravitelj je podjetje Petrol Geoterm d.o.o. V Stanovanjskem podjetju Lendava se držijo zakonsko določenega pravila glede temperature po 21.00 uri, kar pomeni, da to velja tako za zagon kakor tudi za ustavitev ogrevanja.

Zadnji dan ogrevalne sezone je tretji zaporedni dan v prvi polovici leta, ko je ob 21. uri temperatura zraka višja od 12 stopinj Celzija in po tem dnevu ob 21. uri živo srebro trikrat zapored ne pade več pod omenjeno vrednost temperature zraka. Trajanje ogrevalne sezone je število dni med prvim in zadnjim dnem ogrevalne sezone. Zadnji dan ogrevalne sezone je tako bil zadnji aprilski dan. Ogrevalna sezona po Sloveniji v večini nižinskih krajev z nadmorsko višino do 500 m traja okoli 6 do 8 mesecev. To pomeni, da mora biti naprava za ogrevanje v pripravljenosti od 4500 do 6000 ur. Letno tako deluje od 1500 do 2000 ur.