Odziv RTV Slovenija na članek o velikonočnih svetih mašah

Članek o velikonočnih svetih mašah je v našem okolju dvignil precej prahu -tako negativnega kot tudi pozitivnega. Nanj se je včeraj odzval javni zavod RTV Slovenija, ki želi predstaviti svojo plat zgodbe. Ker je zgodba RTV Slovenija drugačna od že znane, objavljamo še drugo plat, tako, da si boste sliko lahko ustvarili sami.
“Velikonočna maša na Pomurskem madžarskem radiu bo, in sicer v nedeljo, 12. aprila 2020 ob 10.00 uri v madžarskem jeziku iz Dobrovnika, kot je to navedeno v letnem planu Pomurskega madžarskega radia.

Pomurski madžarski radio ima v svoji letni programski shemi predviden mesečni prenos svetih maš  ter evangeličanskih in reformatorskih bogoslužij z dvojezičnega območja Prekmurja, preostale nedelje v mesecu pa imamo v programski shemi duhovne misli, ki jih pripravljamo v sodelovanju z duhovniki iz širše regije. Ob božiču in veliki noči pa predvajamo tudi poslanice.

Na začetku leta s tem planom seznanimo vse duhovnike. Na osnovi letošnjega plana je bil predviden prenos velikonočne maše iz župnije Dobrovnik (plan je bil duhovnikom posredovan sredi januarja 2020;  na osnovi slednjega so prenosi maš iz Lendave na planu 16. februarja, 21. junija, 20. avgusta in maša na Sveti večer). 

Pomurski madžarski radio je v času epidemije, ko ljudje ne morejo obiskovati maš v cerkvah, prepoznal potrebo po duhovni hrani svojih poslušalcev, in povečal obseg prenosa maš v primerjavi z dosedanjo prakso. Zaradi tega prenašamo od razglasitve epidemije mašo oziroma bogoslužje – upoštevaje versko raznolikost našega območja – vsako nedeljo. Torej ne drži navedba, da je Pomurski madžarski radio zavrnil prenos velikonočne maše. Glede na letni plan z začetka leta ne more zagotoviti  prenosa velikonočne maše (in predlaganih dodatnih obredov) iz Lendave.”

“Kar pa zadeva poslanstvo in jezik priprave ter predvajanja Pomurskega madžarskega radia pa pojasnjujemo, da Republika Slovenija zagotavlja med posebnimi pravicami avtohtonih narodnih skupnosti (madžarske in italijanske) pravico do javnega obveščanja teh skupnosti na osnovi 64. člena svoje ustave. Informiranje obeh avtohtonih narodnih skupnosti oziroma pripravo narodnostnega radijskega in televizijskega programa je z Zakonom o RTV Slovenija naložila omenjeni instituciji (8. alineja 4. člena ZRTVS-1). Tako pripravlja RTV Slovenija (ob televizijskih) 3 nacionalne radijske programe v slovenskem jeziku, 2 regionalna programa v slovenskem jeziku, en radijski program za tujo javnost, enega v italijanskem in enega v madžarskem jeziku. Torej zagotavlja RTV Slovenija vsebine v jeziku večinskega naroda in avtohtonih narodnih skupnosti. Jezik predvajanja Pomurskega madžarskega radia vsebuje že samo ime te radijske postaje, program pripravljajo  sodelavci v UPE Radijskega programa za madžarsko narodno skupnost RTV Slovenija. Če intervjuvamo ali povabimo v program strokovnjaka, ki govori slovensko ali v katerem drugem jeziku, ga sinhroniziramo v madžarskem jeziku  (podobno, kot počne to Radio Slovenija v primeru, če sogovornik ne govori slovensko). Pomurski madžarski radio torej ni lendavska lokalna radijska postaja, ampak radijska postaja, katere poslanstvo je priprava programa v madžarskem jeziku za madžarsko narodno skupnost (ob že omenjenih radijskih postajah RTV Slovenija v slovenskem in italijanskem jeziku ter tujih jezikih).

Kar zadeva sam prenos maš, zagotavlja Televizija Slovenija tedensko prenos maše v slovenskem jeziku na svojem 2. programu (ob 10:00 uri), to mašo prenaša še 3. program Radia Slovenija, prenos iste maše pa omogoča tudi Radio Ognjišče. Odločitev glede prenosa maš v madžarskem jeziku pa je v pristojnosti PMR.  

Rešitev, da se bo dvojezična maša (in še nekateri velikonočni obredi) prenašala iz lendavske cerkve svete Katarine Aleksandrijske preko kanala Lendavainfo, je ustrezna rešitev, ki smo jo v pogovoru (v petek, 20. 3. 2020) predlagali tudi sami. Seveda pa bi bilo za celotno skupnost veliko bolje, če bi bila objava o prenosu napisana manj senzacionalistično in če bi pisec tega članka preveril dejstva tudi pri Pomurskem madžarskem radiu.  S tem ne bi prišlo do nepotrebnega netenja narodnostne nestrpnosti (ki ga prepoveduje 8. člen Zakona o medijih). Gre namreč za vprašanje, ki je v teh težkih časih še občutljivejše kot sicer,so sporočili iz RTV Slovenija.