Odranci: Ob Centru kulturne dediščine nastaja že peti muzejski objekt

Oktobra 2018 so v Odrancih slavnostno odprli “Center kulturne dediščine Odranci” katerega nastanek je financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V Odrancih ne sedijo križem rok in v teh dneh zaključujejo gradnjo že petega muzejskega objekta, ki se nahaja v sklopu omenjenega Centra kulturne dediščine.
Občina Odranci se je z investicijskim projektom “Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša” skupaj s projektnimi partnerji iz okoliškega lokalnega območja prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Pri dobrih ljudeh, ki je financiran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in pri tem bila uspešna. Omenjeni Center kulturne dediščine je bil odprt v oktobru 2018, Občina Odranci pa ga je vseskozi dopolnjevala. V teh dneh zaključujejo gradnjo že petega muzejskega objekta.

“V Odrancih v Centru kulturne dediščine, gradi Občina že peti muzej na prostem. Ta objekt bo namenjen shranjevanju in prikazu kmečkega orodja, torej orodja, ki ga je nekoč imela in uporabljala vsaka malo večja kmetija. Taki predmeti in pripomočki so bili že zbrani v preteklosti. Objekt bo narejen v stilu že zgrajene kovačnice in žganjarne in bo prav tako pokrit s slamo. Gradijo ga domači mojstri. Celotna vrednost objekta znaša okrog 30.000 EUR in ga Občina financira iz lastnih sredstev,” so sporočili iz Občine Odranci.

Gre za dolgoročno naravnano operacijo, saj bodo v vzpostavljenih objektih zagotovljene možnosti za nadaljnjo izvajanje dejavnosti običajev in ohranjanje podeželske dediščine, tudi na drugih segmetnih (ne le na romsko-podeželski dediščini, ki je predmet te operacije).