Odlok o občinskih cestah, kar se tiče vzdrževanja javnih cest, je bil do sedaj neskladen z veljavno zakonodajo

Lendavski občinski svetniki so na včerajšnjem 2. rednem zasedanju občinskega sveta v 5. točki obravnavali predlog o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih cestah. Ta je bil iz leta 1999, vmes pa je bil nekoliko spremenjen še dvakrat: Leta 2002 in leta 2005. Težaven je bil predvsem 26. člen odloka, ki ni bil skladen z veljavno zakonodajo in ki govori o vzdrževanju javnih cest.
“Določbe 26. člena Odloka so v nasprotju z Zakonom o gospodarskih javnih službah,” je včeraj občinskim svetnikom predstavil Miran Doma. “Po tem odloku lahko obvezno gospodarsko javno službo izvaja le koncesionar, kar ni skladno z zakonom. Ta namreč izrecno določa, kdo so lahko izvajalci te gospodarske javne službe, se pravi koncesionar na podlagi razpisa, javno podjetje, režijski obrat, …” Da bi zadostili zakonskim predpisom, so občinski svetniki Občine Lendava včeraj sprejeli spremenjen in dopolnjen odlok, ki bo v skladu z veljavno zakonodajo.

Občina Lendava bo sedaj v najkrajšem možnem času primorana pristopiti k sprejetju naslednjega predpisa, to je k sprejetju Odloka o načinu izvajanja te obvezne gospodarske javne službe. “Te obvezne gospodarske javne službe Občina Lendava do sedaj ni imela urejene, kot bi to moralo biti. Izvajalca nimamo, čeprav je izvajanje slednje obvezno. Tak način vzdrževanja, kot je potekal do sedaj, je nesprejemljiv in predvsem ni usklajen z zakonodajo. Odgovorna oseba je torej v prekršku,” je še dejal Doma.

Kdo bo izvajalec omenjene obvezne javne službe je težko napovedati, lendavska občina pa se nagiba z javnemu podjetju Eko-Park d.o.o., a bo le-to potrebno predhodno primerno nadgraditi. Tukaj so na seji imeli v mislih predvsem ustrezno mehanizacijo in kadre. Nenazadnje podjetje Eko-Park trenutno izvaja pregledniško službo in vzdrževanje cest opravlja tako v letnem kakor tudi v zimskem času (zimska služba), kar pa sodi v to vrsto gospodarske javne službe. K temu spada seveda še tekoče vzdrževanje bankin, odvodnjavanja, prometne signalizacije, propustov, … Dela, ki sodijo v to gospodarsko javno službo, pa določa pravilnik.

Dozdajšnji odlok je med drugim vseboval absurdno določbo. Ta je namreč velevala, da je izvajalec obvezne gospodarske javne službe lahko posamezna krajevna skupnost, kar je znova v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi. “Krajevna skupnost ne more biti izvajalec takšne gospodarske javne službe,” je dejal Doma, ki mu sicer predpisi na tem področju niso tuji. Sprememba omenjenega 26. člena je bila tako nujno potrebna. Izvajalec gospodarske javne službe bo tako moral biti imenovan že zelo kmalu, ker pa na območju občine deluje javno podjetje Eko-Park, bo občina s slednjim lahko sklenila t.i. “in-house” pogodbo, ki je v skladu s predpisi.

“Izvajanje del na cestah je do sedaj potekalo tako, da so se nekatera dela izvajala pogodbeno s podjetjem Eko-Park, spet druga dela pa so se dajala v izvajanje drugim izvajalcem na podlagi javnih naročil. Tukaj bi lahko rekli, da je šlo za drobljenje javnih naročil, kar je zopet v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, na koncu koncev pa je celotno nezadovoljstvo ostalo pri občanih in letelo na Občino,” je pojasnil Miran Doma. “Zaposleni v občinski upravi vemo, koliko reklamacij dnevno prejmemo. Nekatere so bolj, nekatere manj upravičene, a večina je upravičenih. Znašli smo se v izredno težkem položaju, ko nismo mogli takoj odreagirati, ker nismo imeli izvajalca, kateremu bi dela na podlagi neke dolgoročne pogodbe naročili in zadeve sanirali. Zaradi tega je ostalo veliko zadev nerešenih -sam jih imam iz lanskega leta nerešenih okrog 30,” je zaključil Doma.

Za tekoče vzdrževanje cest se je letno namenjalo okrog 600 tisoč evrov, prav toliko pa bi bilo potrebno namenjati še naprej. Strošek rednega letnega vzdrževanja cest namreč znaša okrog 3.000 – 3.500 evrov na kilometer, kar pomeni, da je slabih 600 tisočakov za območje naše občine ravno pravšnja številka.