Odlagališče odpadkov v Dolgi vasi od včeraj naprej dokončno sanirano in zaprto

Sodišče EU-ja je v postopku, ki ga je proti Sloveniji sprožila Evropska komisija leta 2018 ugotovilo, da država do roka ni zaprla in sanirala potencialno nevarnih nenadzorovanih odlagališč, med katerimi je bilo tudi odlagališče v Dolgi vasi. Slednje je tudi uradno zaprto od včeraj, čez 30 let, toliko časa bo namreč trajal nadzor saniranega odlagališča, pa bo odstranjena tudi ograja in pripadajoča infrastruktura. Dela bi sicer morala biti zaključena do zadnjega oktobrskega dne, a so se zamaknila za 17 dni.
“18.11.2020 smo na ARSO in tudi na Občino Lendava poslali dopis, da je odlagališče odpadkov v Dolgi vasi dokončno zaprto. Odlagališče je torej zaprto v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem in v skladu s terminom, ki je bil določen, a hkrati nekoliko zamaknjen, zaradi nastalih epidemioloških razmer zaradi koronavirusa. Zadeva je zaključena, urejena tako kot mora biti. V skladu z načrtom zapiranja smo zemljo jemali v bližini odlagalnega polja in prav ta del bo saniran do druge polovice prihodnjega leta, se pravi, jamo, od koder smo jemali zemljo za zasutje, je naslednja v vrsti za sanacijo. To je sedaj degradirano območje.” je uvodoma dejal Franc Cipot, direktor podjetja CERO Puconci.

Kot je pojasnil Cipot, so na odlagalno polje najprej navozili okrog metra in pol kompozita “Gre za sestavljenko, mešanico blata in lesnega pepela brez stranskih onesnaževal, katerega so tovornjaki dovažali iz čistilnih naprav širom Pomurja. Omenjeno blato in lesni pepel se mešata v določenem razmerju, odvisno od vlažnosti obeh materialov. Takrat dobimo material, ki je skladen s tehničnim soglasjem. Gre torej za prekrivni material za sanacijo odlagališča in ureditev degradiranih območij. Omenjeni kompozit se navaža po etažah, zaradi katerih prekrivni material torej ne more zdrsniti, povem pa lahko, da se omenjeni material uporablja tudi recimo za urejanje brežin potokov. Za tem sledi navoz zemlje. Vseh materialov skupaj je za nekaj metrov.”

Z navozom kompozita in za tem zemljine je ustvarjen nepropustni sloj, lahko bi rekli tudi skorja, ki ne bo dovoljevala pronicanja vode čez sedaj zasuto odlagalno polje, še pojasni Cipot. A da je na tem mestu nekoč v preteklosti bilo odlagališče bo spominjala ograja in pripadajoči objekti ter infrastruktura še 30 let. To je namreč obdobje, v katerem bodo pristojni sanirano polje spremljali in nadzirali. “Po tridesetih letih bo tam postalo povsem običajno območje,” še pove Cipot.

Prebivalci ob cesti do zaprtega odlagališča si od tovornjakov še ne bodo oddahnili tako hitro

Ker bo potrebno sanirati jame, od koder so jemali zemljino za zasutje, si prebivalci, ki živijo ob cesti, ki vodi do odlagališča, še ne bodo tako hitro oddahnili od tovornjakov. Za sanacijo bo prav tako potreben dovoz kompozita ter zemljine, kar bo trajalo predvidoma še nekaj časa. “Z odpadki v Dolgi vasi več ne bo operiral nihče, vsi odpadki pa bodo se vozili k nam v center,” ja zaključil Cipot. S tem, ko bo odlagališče zaprto, pa bodo tamkajšnji prebivalci najverjetneje že kmalu postali zavezanci za plačilo odvoza odpadkov. Tega so sedaj še oproščeni. Po letih je bilo v sanacijo in zapiranje odlagališča, ki od 31.1.2013 več ni imel dovoljenja za odlaganje, vloženih s strani CEROP d.o.o., kot upravljalca odlagališča, dobra 2 milijona evrov.

CEROP d.o.o. dne 18.8.2017 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za dokončno sanacijo in zaprtje odlagališča Dolga vas, v skladu s katerim je določeno, da morajo biti zapiralna dela na odlagališču izvedena do 1.8.2020. Ker pa so se nekateri postopki zapiranja, zaradi izrednih ukrepov zaradi koronovirusa, morali začasno ustaviti oziroma so se izvajali bistveno počasneje, kot je bilo predvideno, bi morala zapiralna dela na odlagališču biti dokončana do 31.10.2020. Pa niso. Zaključila so se 17 dni kasneje in vprašanje je, ali bo CEROP zaradi tega morda v težavah?

Luknja, iz katere so odvažali zemljino