Obsežnejša prenova stavbe UE Lendava tudi z evropskimi sredstvi

Kot smo že poročali lanskega avgusta, bo pol stoletja stara stavba, v kateri trenutno “domuje” lendavska upravna enota, deležna prenove. Sama obnova pa naj ne bi bila majhna, saj bo prenovljena tudi notranjost, stavba pa bo sanirana tudi energetsko.
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko oziroma njen organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad je lanskega avgusta izdala odločitvi o finančni podpori za dva projekta energetske prenove stavb v javni lasti. Gre za stavbe Splošne bolnišnice Trbovlje ter upravnih enot v Ajdovščini in Lendavi.

Več kot pol stoletja stara stavba na Trgu ljudske pravice 5 kar kliče po prenovi. Gre za pol stoletja staro stavbo, ki je energetsko potratna, stavbno pohištvo v notranjosti pa je po večini dotrajano. Večina obnovitvenih del bo financiranih z evropskimi sredstvi, teh bi po nekaterih neuradnih podatkih naj bilo kar 85 odstotkov (Kohezijski sklad).

Namen projekta prenove stavbe lendavske upravne enote je zmanjšati specifično porabo primarne energije v stavbi, zmanjšati specifične stroške za nakup energentov za potrebe stavbe, poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovalne in vzdrževalne stroške stavbe, prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini in zagotoviti podlago za okoljsko prijaznost stavbe.

Za projekt “Celovita energetska prenova javnih stavb v lasti RS na dveh lokacijah (UE Ajdovščina in UE Lendava)” v skupni višini nekaj več kot 814.000 evrov bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 213.000 evrov oz. 85 odstotkov celotnega programskega prispevka za ta namen. Na stavbi v Lendavi bo tako sanirana fasada in ravna streha, zamenjano stavbno pohištvo, izvedeno hidravlično uravnoteženje, prezračevalni sistem ter varčnejša razsvetljava.

Poleg nove podobe pa bo stavba, kot smo uspeli neuradno izvedeti že avgusta 2017, bogatejša še za dvigalo, s čimer bodo storitve tukajšnje upravne enote dostopne res vsem občanom. Gradbeno dovoljenje za prizidek v katerem bo dvigalo, naj bi že bilo izdano. V tretje nadstropje, ki je sedaj prazno, naj bi se preselili geodetska in kmetijska svetovalna služba, v načrtu pa je tudi preureditev nekdanje občinske sejne dvorane, ki bi postala poročna dvorana.