Obrat za predelavo gum: Naša objava požela ogromno nejevolje in tudi vprašanj. Oglasil se je tudi poslanec Čuš

Naše včerajšnje razkritje o obratu za predelavo gum je v našem kraju poželo ogromno nejevolje med prebivalci, večina katerih še vedno voha neprijetne vonjave iz vsem dobro znane sporne bioplinarne ECOS. Ob tem se postavlja mnogo vprašanj, tudi vprašanje, kaj je Občina počela vsaj teden dni, da ljudi ni nemudoma informirala o nameri podjetja L4T, družba za ekološko predelavo materialov d.o.o.
Kot prva sta se tokrat oglasila občinska svetnika Ivan Koncut in Jožef Gerenčer, ki sta nad namero podjetja L4T, družba za ekološko predelavo materialov d.o.o. bila zelo neprijetno presenečena. “Gre za grob poseg v okolje, glede na to, da se je Občina Lendava zavezala k razvoju turizma. Turizem pomeni čisti zrak, neoporečno vodo in prijazno okolje. S tem, ko bomo dovolili gradnjo takšnih objektov, ki so za okolje in prebivalstvo potencialno nevarni, delamo svojemu kraju nepopravljivo škodo,” je zapisal Koncut in dodal, da smatra, “da bi morala Občina Lendava (župan), sklicati zasedanje občinskega sveta, ki bi to tematiko obravnaval.”

Kar nekaj vprašanj si postavlja tudi Jožef Gerenčer: “V sklepu je zapisano, da presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno dovoljenje (OVD) nista potrebna, če letna količina znaša manj od 30.000 ton, v vlogi pa so zapisali da bodo obdelali 29.784 ton letno, torej 216 ton manj od mejne vrednosti.” Glede na takšne velike številke je torej moč pričakovati, da bodo gume k nam vozili iz drugih delov Slovenije ali celo iz tujine.

Gerenčer se ob tem sprašuje tudi, kako bodo izpusti plinov vplivali na ljudi in na okolje. Pri tem seveda velja omeniti, da je za gradnjo rastlinjakov podjetja Paradajz v Renkovcih in za obetajočo se gradnjo rastlinjakov cvetlic v Lendavi bilo potrebno izdati okoljevarstveno soglasje, za obrat za predelavo gum pa kot kaže ne.

“Torej ne želim nasprotovati nobeni investiciji, vendar je potrebno s pritožbo in zahtevo po udeležbi v postopku s strani lokalne skupnosti to zaustaviti in nadaljevati z zadevo takrat, ko oziroma če prejmemo res neizpodbitna zagotovila in dokazila (in to ne od investitorja temveč od strokovnih inštitucij, ki jih določi lokalna skupnost, plača pa naj investitor), da bo vse čisto, zdravju neškodljivo in da se bo v primeru kršitev lahko ukrepalo takoj in učinkovito (ne pa kot to kaže sedanja praksa). V nasprotnem primeru se s projektom ne strinjam in ne želim čez dve ali tri leta leta svojim otrokom in drugim pojasnjevati, da smo se brez besed strinjali s predelovalnico odpadnih gum, za katero nam nihče ni podal nobenih garancij kaj in kako se bo delalo,” zaključuje Gerenčer.

Poslanec Andrej Čuš: “Podal bom poslansko vprašanje”

Po tem, ko je včerajšnji članek na našem spletnem portalu prebral tudi poslanec Andrej Čuš, ki se sicer pripravlja na volitvah z Listo Andreja Čuša in Zelenimi Slovenije, je na Vlado RS že naslovil poslansko vprašanje, “ali je to še en biser pristojnih inšpekcij in služb Ministrstva za okolje in prostor, ki so si svojim nedelovanjem že nakopale veliko slabe volje, onesnaženega okolja in gospodarske škode. Seveda je pričakovati, da bo ministrstvo Irene Majcen spet prej poslušalo goli kapital, pri tem pa pozabilo na človeka in okolje,” je bil Čuš za naš spletni portal kratek, a oster.

In Občina?

“V zvezi z načrtovano predelavo odpadnih gum v naši občini vas (občinske svetnike) obveščam, da bo Občina  v zakonitem roku (to je do 10.10.2017) vložila pritožbo zoper izdani sklep Agencije RS za okolje. Pri tem bo Občina vztrajala, da si investitor mora pridobiti soglasje občinskega sveta. Občina bo tudi v tej zadevi zaradi varstva svojih pravic in pravnih koristi postopala identično kot v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za odstranitev tovarne metanola,” je včeraj sporočil mag. Anton Balažek, župan Občine Lendava.

Glede na to, da je zoper sklep Agencije RS za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor dovoljena pritožba v roku petnajstih dni od dneva vročitve tega sklepa, je moč domnevati, da je lendavska Občina sklep po pošti prejela 26. septembra 2017, preko elektronske pošte pa ga je prejela že 21. ali 22. septembra 2017. Občani so o predmetni zadevi s strani Občine Lendava bili s kratkim stavkom obveščeni šele včeraj, izčrpno pa prvič (prav tako včeraj) na našem spletnem portalu. Mnogi se seveda upravičeno sprašujejo tudi, zakaj ni bila v tem času sklicana izredna seja občinskega sveta na to tematiko.

In Arso? Pri tem se poraja pomembno vprašanje, kako je mogla okoljska agencija izdati sklep investitorju, če ni preverila dejanskih razmer glede zagotavljanja varovanja okolja in ljudi na tem območju?