Obnovljeno strelišče predali svojemu namenu

Občina Gornja Radgona je minulo soboto v sodelovanju s tamkajšnjim strelskim društvom odprla prostore prenovljenega strelišča. Prostore so prenovili ob sofinanciranju Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

V letu 2015 je Občina Gornja Radgona poleg izvajanja številnih velikih in pomembnih projektov pristopila tudi k projektu obnove strelišča v Gornji Radgoni. Namreč, strelišče, ki ga za izvajanje svojih aktivnosti uporablja Športno strelsko društvo Radgona, je bilo v zelo slabem stanju, in je komaj zagotavljalo kvalitetno izvajanje treningov streljanja.

Na podlagi navedenega je Občina Gornja Radgona v sodelovanju s strelskim društvom pripravila projekt celovite obnove strelišča. Navedeni projekt s pripadajočo dokumentacijo je Občina Gornja Radgona prijavila na javni razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in s svojo prijavo uspela. Na podlagi uspešne prijave so se v obdobju od 15.8. do 15.10.2015 na strelišču izvedla naslednja obnovitvena dela:

  • demontažo tarč in pripadajoče opreme, demontaža vhodnih in notranjih, dvokrilnih, vrat, odstranitev dotrajanih talnih in stenskih oblog (za tarčami),
  • dobava in montaža elektronskih tarč in pripadajoče opreme za strelišče;
  • nabava nove strelne mize;
  • nabava in vgradnja novih hodnih vrat, ter novih lesenih vrat proti strelišču;
  • izvedba PVC talne obloge, sanacija sten, izvedba nove stenske obloge za tarčami,
  • zamenjava elektroinstalacij (svetilke, vtičnice, stikala, razdelilec…).

“Z uspešnim zaključkom projekta smo v Občini Gornja Radgona posodobili razpoložljivo športno infrastrukturo ter strelskemu društvu omogočili ustrezne pogoje za trening in tekmovanja vseh selekcij društva.”  V sklopu otvoritve so pripravili tudi tekmovanje v streljanju.

Občina gornja Radgona je projekt financirala z 38.307,63 EUR (58,96 %), Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji pa z  26.692,00 EUR (41,06 %). Skupno torej 64.999,63 EUR.