Obnovljen križ ob Glavni ulici v Gaberju

Po tem, ko smo poročali o obnovljenem križu v Dolini pri Lendavi, so tudi v Gaberju bili deležni prenove križa, ki stoji tik ob tamkajšnji Glavni ulici. Na zadnje je bil križ obnovljen leta 1982, sčasoma pa ga je zelo načel zob časa. Prenova je tako bila neizbežna.
Križ ob Glavni ulici v Gaberju, ki stoji na zemljišču občine Lendava, in so ga leta 1861 postavili krajani, je bil v preteklosti že enkrat preseljen (iz sredine križišča) in enkrat zelo poškodovan v prometni nesreči. Nazadnje so ga obnovili krajani Gaberja leta 1982. Od takrat ga je že zelo načel zob časa, saj so se poškodovane marmorne plošče odlepile, poleg tega pa se je nagnil, najbolj ob gradbenih delih kanalizacijskega omrežja, to pa bi lahko bila tudi posledica vožnje številnih tovornjakov v preteklosti.

KS Gaberje je v letu 2020 uspešno kandidirala na razpisu Pomurskega vaškega programa Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) in pridobila sofinancerska sredstva za obnovo v višini 2.000 EUR, preostanek stroškov pa je primaknila Občina Lendava. Po pridobitvi soglasja za izvedbo del, so se dela naposled le pričela izvajati. Zaključek del po pogodbi je bil 31.5.2021. V začetni fazi obnove se je odstranila živa meja in dotrajane plošče, opravil se je izkop okrog temeljev za nove temelje.

Za tem je sledila odstranitev starih marmornih plošč s podstavka križa in namestitev novih granitnih plošč (z novim napisom z obstoječim tekstom A GYERTYÁNOSI KÖZSÉG BUZGÓSÁGÁBÓL 1861 – OBNOVLJENO-FELÚJÍTVA 1982 – 2021). Beli križ je bil deležen brušenja, na novo sta bila pobarvana ter na križ nameščena Jezus in Marija. Na svoj račun je prišla tudi okolica. Okrog križa so se na novo postavljeni robniki ter nameščene betonske plošče. Kamnoseška dela je izvedel Vinko Kramar iz Kapce, gradbena dela pa je opravil Franc Antolin iz Gaberja. Ob zaključku del se je izvedla nova zasaditev grmičkov in rož, uredil pa se je tudi zasip z okrasnim kamenjem, pri čemer so pomagali prostovoljci iz Gaberja, material pa je financirala krajevna skupnost Gaberje. Obnovljen križ z okolico so si ogledali tudi iz PMSNS s predsednikom in podpredsednico na čelu. Skupni stroški obnove so znašali 3.000,00 EUR.