Obnova vaških domov: V prihodnjem letu na vrsti Dolina, Mostje, Gornji in Dolnji Lakoš ter Kot

Kot je razvidno iz dokumentacije občinskega proračuna za prihodnje leto, se namerava Občina Lendava lotiti prenove vsaj petih vaških domov. To so vaški domovi v Dolini, Mostju, Gornjem in Dolnjem Lakošu ter v Kotu. Potek prenove bo seveda odvisen tudi od ureditve lastništva, saj naj bi nekaj vaških domov bilo v lasti cerkve.
“V vaške domove v Občini Lendava se v preteklosti ni vlagalo, zaradi česar so v izredno slabem stanju. Domovi so ogrodje duše vsake vaške skupnosti in predstavlja neprecenljiv center družabnega življenja. Potreben je odkup nekaterih domov saj so v lasti Župnije Lendava, ki pa je pripravljena nepremičnine Občini Lendava prodati. V projekt je sicer skupno vključenih 7 vaških domov in sicer Mostje, Dolnji Lakoš, Kapca, Dolina pri Lendavi, Pince Marof, Pince in Petišovci,” so sporočili iz Občine Lendava.

Občina Lendava je zaenkrat rezervirala sredstva za namene prenove petih vaških domov in sicer v Dolini, Mostju, Gornjem in Dolnjem Lakošu ter v Kotu. “Načrtovana je predvsem energetska sanacija (zamenjava stavbnega pohištva, strehe, izolacijske fasade) in nujna vzdrževalna dela z namenom, da se uredi objekt in znižajo režijski stroški. Prostore vaških domov je treba boljše izkoristiti in večnamensko uporabljati,” so še sporočili iz Glavne ulice 20. Projekt bo prijavljen na Ministrstvo za infrastrukturo, kjer je delež sofinanciranja slednjega največ 49%. Delež občine, ki znaša razliko do ocenjene vrednosti investicije, bo občina pridobila iz SID Banke. Omenjeni vaški domovi so sicer na prioritetni listi za prenovo.