Obnova mrliških vežic v Čentibi in Gaberju ter manjša sanacija v vaškem domu v Pince-Marofu: Izvajalec že izbran

Občina Lendava se bo, kot je bilo napovedano, lotila manjše obnove vaškega doma v Krajevni skupnosti Pince Marof-Benica in dveh mrliških vežic, v Čentibi in Gaberju. Omenjeni mrliški vežici sta v slabem stanju, saj se je z obnovami odlašalo precej časa. Gradbena dela bo izvajalo podjetje iz Gančanov.
Občina Lendava je že objavila javno naročilo za sanacijska dela na vaškem domu v Pince-Marofu ter na mrliških vežicah v Čentibi in Gaberju. Obe vežici sta bili že dlje časa prepuščeni zobu časa, kar je pustilo na objektih posledice. Popis del je sicer zelo širok, saj se bo obeh mrliških vežic potrebno lotiti od temeljev do strehe, svoje je naredila vlaga, prostori so neizolirani, … Skratka pomanjkljivosti in težav zaradi slabega stanja obeh objektov je kar nekaj, krajani vseh treh naselij pa so si za prenovo prizadevali že dlje časa.

Občina Lendava je javni razpis na portalu javnih naročil objavila v začetku avgusta, minuli torek pa je bila znana odločitev glede izvajalca gradbenih del. Na javno naročilo se je do 23.8.2021 odzval le en ponudnik, to je podjetje Zidarstvo Maučec iz Gančanov. V postopek so bila vključena tudi pogajanja glede končne cene, ki so se z izbranim izvajalcem odvila v enem krogu. Ponudba je izpolnjevala vse razpisne pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponujena cena za celoten sklop je znašala 205.729,33 evrov, po pogajanjih pa je ta bila določena na končnih 185.156,40 evrov.

  1. Mrliška vežica v naselju Čentiba: Dela obsegajo gradbeno obrtniška dela (zamenjava strešne kritine, izvedba toplotne fasade, sanacija notranjih sten, zamenjava svetilk, vgradnja klime in rekuperacijske naprave) ter zunanjo ureditev,
  2. Mrliška vežica v naselju Gaberje: Dela obsegajo gradbeno obrtniška dela (sanacija temeljev, odvodnjavanje strehe, sanacija notranjih tlakov, zamenjava vrat, sanacija vlažnih ometov in razpok, oplesk notranjih prostorov in fasade, izvedba meteorne kanalizacije, zamenjava tlakovcev in robnikov, izdelava nadstreška s temelji), elektroinštalacijska dela (zamenjava svetil, vtičnic in stikal, montaža električnih radiatorjev, preureditev elektro omaric, elektrifikacija zvonjenja) in strojno inštalacijska dela (zamenjava sanitarne opreme, predelava vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij, vgradnja vodomernega jaška),
  3. Vaški dom v naselju Pince Marof – Benica: Dela obsegajo: Sanacijo zidnih razpok, montažo notranjih okenskih polic, oplesk notranjih prostorov, barvanje lesenih oblog, vrat in železnih stebrov.