FOTO: Obnova cestne infrastrukture v Čentibi: Po 25 letih bo prvič prenovljena cesta na Madžardiák, dela že potekajo

Lendavska Občina je na svoji spletni strani v torek, 9. junija objavila javno naročilo za obnovo cestne infrastrukture v naselju Čentiba. Javno naročilo predvideva rekonstrukcijo treh cestnih odsekov, obnova tistega na Madžardiák se je začela v minulih dneh.
Občina Lendava je z omenjenim javnim naročilom iskala izvajalce del obnove cestne infrastrukture v Čentibi, pri čemer gre za rekonstrukcijo treh odsekov. Skupno torej Občina namerava obnoviti 1.220 metrov cestišč, ki so v slabem, ali v primeru odseka Madžardiák, v zelo slabem stanju. Ta namreč ni bil obnovljen od leta 1994 oz. 1995, ko je bil zgrajen. V vseh teh letih je bil nekajkrat zgolj pokrpan.

Javno naročilo torej predvideva rekonstrukcijo naslednjih treh cestnih odsekov: Odsek A1 – LK 207031 (Glavna ulica od šole do križišča s cesto za Madžardiák) v dolžini 400 metrov, odsek A2 – LK 207031 (Glavna ulica od križišča s cesto za Madžardiák do trgovine) v dolžini 400 metrov in odsek B – LK 207041 (Madžardiák) v dolžini 420 metrov. Pri rekonstrukciji zadnjega omenjenega odseka bo zgrajen manjkajoči odsek fekalne kanalizacije (podaljšek priključka). Ta je sedaj zgrajen do hišne številke 24, in bo podaljšan do križišča (torej bo podaljšan za dobrih 125 metrov).