Območni policijski sindikat Murska Sobota z novim predsednikom

Območni Policijski sindikat (OPS) Murska Sobota je zadnji majski dan na svoji 2. Izredni Skupščini izvolil novega predsednika. Za mandatno obdobje 2021 – 2023 je bil izvoljen Štefan Lebar, zaposlen na policijski postaji Murska Sobota, kjer je bil do sedaj tudi sindikalni zaupnik.
Za lažje razumevanje je potrebno pojasniti, da OPS Murska Sobota, ki združuje okoli 370 članov, deluje pod okriljem Policijskega sindikata Slovenije (PSS). Dosedanji predsednik OPS Murska Sobota, ki je hkrati podpredsednik PSS, je bil v letu 2019 ponovno izvoljen za predsednika OPS Murska Sobota za mandatno obdobje 2019-2023. V letu 2021 se je Andrej Kocbek odločil, da s funkcije predsednika OPS Murska Sobota odstopi, zaradi česar je bila sklicana izredna skupščina OPS Murska Sobota. Omeniti je potrebno, da je Kocbek Območni sindikat vodil vse od leta 2007.

Kot že rečeno je bil na Izredni skupščini za mandatno obdobje 2021 do 2023 za predsednika OPS z večino glasov (29 delegatov) izvoljen Štefan Lebar, zaposlen na policijski postaji Murska Sobota. Kot predsednik OPS Murska Sobota je Lebar tudi član Sveta Policijskega sindikata Slovenije. Lebar je član PSS od leta 1999, najprej aktiven v sindikalni skupini policijske postaje Lendava, od leta 2008 pa v sindikalni skupini policijske postaje Murska Sobota. V letu 2014 je bil na policijski postaji Murska Sobota izvoljen za sindikalnega zaupnika in tako tudi postal član Sveta OPS Murska Sobota.

“Naloga OPS Murska Sobota je da skrbi za spoštovanje delovnopravne zakonodaje s strani delodajalca napram članom. Pomemben vidik je tudi pravna zaščita članov v postopkih pred sodišči, ki so v poklicu policista vse pogostejši. V ta namen imamo sklenjeno kolektivno zavarovanje, ki članom zagotavlja za njih brezplačno pravno pomoč. Zelo pomembno je tudi, da v OPS Murska Sobota poskrbimo za naše člane, ki ne po svoji krivdi zaidejo v takšne in drugačne težave. V ta namen imamo fond solidarnostne pomoči. Skrbimo tudi za organizacijo raznih družabnih srečanj in počitniško dejavnost,” je zaključil Lebar.