Območje Pomurja: Inšpekcijska akcija nadzora vožnje v naravnem okolju

Inšpekcija za okolje in naravo (ION) je tudi v letošnjem letu, skupaj s predstavniki policije, opravila nadzore lokacij, ki so znane po kršitvah določb, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon in kolesi v naravnem okolju. Cilj akcije je osveščanje, opozarjanje in preprečevanje tovrstnega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst.
Vsak inšpektor je v svoji območni enoti izbral območje nadzora na podlagi izkušenj in prijav iz predhodnih let. Prednost so dali območjem, kjer so bile kršitve ugotovljene že v preteklih letih (npr. nelegalne motokros proge), ter zavarovanim območjem.

Inšpektorica območne enote Murska Sobota je opravila nadzor, kjer so bile v preteklosti že zaznane kršitve vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju. Ugotovila je, da so v Stanjevcih in Drobtincih obnovili nelegalno motokros stezo. Na območju k.o. Krog, pod avtocestnim mostom je bila postavljena nelegalna motokros steza – ugotovilo se je, da je stanje sanirano. V Dolnji Slaveči, Murski šumi in Lendavsko-dolgovaških goricah v času pregleda ni bilo ugotovljenih voženj v naravnem okolju. V Sotini so bile tudi tokrat v gozdu ugotovljene sveže sledi gorskih koles. Na območju k.o. Konjišče, Apače, Žepovci, Črnci, kjer so bile v preteklosti ugotovljene vožnje z motornimi vozili, pa v času pregleda ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Tudi na območju Gajševskega jezera (akumulacija na Ščavnici) in na območju gramoznice Babincev kršitev ni bilo ugotovljenih.

Na območjih, kjer so se v preteklosti izvajali nelegalni motokrosi, na letošnjih inšpekcijskih nadzorih v okviru akcije, kršitev ni bilo ugotovljenih, vendar je konkretne kršitve v naravi na določen termin zelo težko neposredno ugotoviti. Vožnje se namreč po navadi ne izvajajo kontinuirano, ampak le občasno, a vseeno lahko rečemo, da ima tudi občasna prisotnost na terenu, preventiven učinek. Bistvenega pomena pa je sodelovanje s policijo, ki ima pristojnost in tudi možnost za zaustavitev vozečega kolesarja, motorista ali avtomobilista.