Območje občine Lendava: Prepoved zbiranja na zunanjih javnih športnih površinah in uporabe otroških igrišč z igrali

Župan Občine Lendava, Janez Magyar je 16.3.2020 zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa med občani podpisal odredbo o prepovedi zbiranja na zunanjih javnih športnih površinah in uporabo otroških igrišč z igrali. Enaka odredba je bila podpisana včeraj, v veljavo pa je stopila danes.
“Zaradi slabšanja epidemioloških razmer in z namenom omejevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je župan Občine Lendava Janez Magyar izdal odredbo o prepovedi zbiranja na zunanjih javnih športnih površinah in prepoved uporabe otroških igrišč z igrali,” so včeraj zapisali na Občini Lendava. Ti so še zapisali, da se prepoved uporabe otroških igrišč z igrali nanaša na tista, ki se nahajajo na prostem in so namenjena javni uporabi na območju občine Lendava, ter še, da prepoved ne velja za izvajanje redne dejavnosti osnovnih šol na območju občine in na površinah, ki se nahajajo ob objektih osnovnih šol.

Otroška igrišča so bila odprta 8. junija

Občina Lendava je 16.3.2020 sprejela prvi ukrep, ki je prepovedoval uporabo igral na prostem za otroke ter druga športna igrišča v občini. Župan Magyar je najprej že 18. maja odredbo delno preklical in sicer v delu, ki govori o prepovedi zbiranja na zunanjih javnih športnih površinah, kar pomeni, da je del, ki je prepovedoval uporabo otroških igrišč z igrali, ostal veljaven. A tudi ta del odredbe je bil, z novim delnim preklicem sproščen, kar pomeni, da so bila od 8. junija otroška igrišča ter igrala znova prosto dostopna.

Zaenkrat informacij, da bi katera izmed Občin v Pomurju sprejela podoben ukrep, (še) ni.