Območje občine Lendava: Porok manj, razvez več

Zadnja leta v Sloveniji vztrajno pada število porok, hkrati pa se povečuje število razvez. Nič drugače ni niti na območju občine Lendava. Razlike v primerjavi z letom izpred dvajset let so ogromne, tako pri sklenitvah zakonskih zvez kakor tudi pri razvezah.
Na območju občine Lendava je število sklenjenih zakonskih zvez v zadnjih 20 letih občutno padlo, vse več pa je zunajzakonskih skupnosti in razvez. Seveda bi lahko manj sklenitev zakonskih zvez na območju naše občine pripisali zmanjševanju prebivalstva v obdobju med letoma 1997 in 2017, so pa med omenjenima letnicama tudi številke, ki izstopajo. Podatki z letnico 2017 so zadnji, ki jih je trenutno mogoče dobiti, zato smo za primerjavo vzeli obdobje dvajsetih let.

V letu 1997 se je na območju občine Lendava poročilo kar 63 parov, precejšnji padec pa so zabeležili že leto kasneje, v letu 1998, ko se je poročilo 46 parov. Leta 1999, na prelomu tisočletja je bilo sklenitev zakonskih zvez “le” še 37, a je številka znova poskočila leta 2000 s 44 poročenimi pari in leta 2001 s 53 poročenimi pari. Leta 2002 se znova zabeleži drastični padec, in sicer na 30, leta 2003 poskoči na 33 in leta 2004 na 38. V letu 2005 je matičar poročil 30 parov, leta 2006 24, leta 2007 pa 29. Leta 2008 se jih je poročilo 27, leta 2009 32, leta 2010 znova 29 in leta 2011 25. Zanimivo je bilo leto 2012. Takrat se je poročilo enako število parov kot leta 2004 in sicer 38. Leta 2013 in 2014 je bilo zabeleženih enako število porok in sicer v vsakem letu po 33, leta 2015 34. Zelo zanimivo je bilo leto 2016, ko je zakonsko zvezo sklenilo kar 40 parov, leto pa se je s tem približalo letoma 1999 in 2000. V letu 2017 je bilo 26 sklenitev zakonskih zvez.

Statistični podatki za Slovenijo sicer kažejo, da je v letu 2013 bila povprečna starost ženinov 34,5 let, neveste pa so bile v povprečju stare 31,6 let oziroma skoraj tri leta mlajše. Podatki ne razkrivajo starosti glede na regije, zato podatkov za Pomurje ali posamezno občino ni mogoče dobiti.

Pri razvezah je situacija nekoliko drugačna, saj te naraščajo, vse več parov pa se odloča za življenje “na koruzi.” Zaradi manjšega števila porok pa se tudi vse več otrok rodi neporočenim parom. Najmanj razvez je bilo leta 1997, in sicer 8, leta 1998 11 in leta 1999 9. Leta 2000 14, leta 2001 10 in 2002 17. Največ razvez beležimo leta 2003 in 2017, ko jih je vsako leto bilo po 23, leta 2004 14. V letu 2005 se jih je razvezalo 11, v letih 2006 in 2007 po 17, v letu 2008 19. Leta 2009 sledi manjši padec in sicer na 14, leta 2010 se zviša na 17 in leta 2011 pade na 12, kjer ostane tudi leta 2012. V letu 2013 se zviša na 16, 2014 pade na 10 in v letu 2015 pristane na 11. V letu 2016 je ta številka 13, v letu 2017 pa, se kot smo že zapisali, številka drastično poveča in sicer na 23.