Območje Občine Lendava: Kdo bo opravljal dejavnost oglaševanja na drogovih javne razsvetljave?

Občina Lendava je v skladu z novosprejetim odlokom o oglaševanju na območju Občine Lendava objavila javni razpis za oddajo oglasnega prostora na drogovih javne razsvetljave za opravljanje dejavnosti oglaševanja z reklamnimi tablami na območju Občine Lendava.
“Občinska uprava je pravilno zaznala problematiko oglaševanja. Pohvalno je, da je pristopila k pripravi novega predloga odloka, da pa je potrebno jasno in konkretno določiti pravila oglaševanja na javnih in drugih površinah,” je bilo moč slišati na prvi obravnavi odloka na zasedanju občinskega sveta. Občina Lendava je sicer v preteklosti že imela sklenjeno pogodbo s podjetjem, ki je opravljalo takšne storitve oglaševanja, a ker je to zašlo v finančne težave, zgodba se je naposled zaključila na sodišču, je Občina Lendava področje oglaševanja vnovič uredila z odlokom, s čimer je končno na enoten način uredila oglaševanje saj je bilo to nedotaknjeno vse od leta 2001 in z novim razpisom slednja sedaj išče novega interesenta.

Gre za oglaševanje na drogovih ulične razsvetljave na območju mesta Lendava. Ponudnik, ki bo uspešno kandidiral na omenjenem razpisu, bo imel na voljo skupno 369 drogov oz. uličnih svetilk, oglaševanje pa bo potekalo s pomočjo obešenk. Te ne bodo smele biti večje od enega in pol kvadratnega metra, nameščale pa se bodo lahko le tam, kje bo to dovoljeno, torej da ne bo prišlo do oviranja prometa, da obešenke ne bodo preblizu voziščem in podobno. Izvajalec bo seveda sam določil kje želi oglaševati, oglasne table pa bo tudi sam izdelal in pritrdil. Izvajalec, ki bo uspešno kandidiral na razpisu, bo z Občino Lendava podpisal petletno pogodbo. Občina si od tega posle obeta najmanj tisočaka mesečno.

Novi odlok o oglaševanju je bil potreben

Poglavitne rešitve odloka so zagotovitev boljših pogojev za obveščanje in plakatiranje na območju celotne občine Lendava brez, da bi pri tem zavirali svobodno podjetniško iniciativo. Z odlokom se urejajo pogoji za oglaševanje in obveščanje na objektih in napravah za oglaševanje in obveščanje postavljenih na javnih in drugih površinah na območju občine, prepovedi v zvezi s plakatiranjem in obveščanjem, izvajanje dejavnosti oglaševanja in plakatiranja, nadzorstvo in sankcioniranje kršitev predmetnega odloka. Z novim Odlokom o oglaševanju Občina ureja to področje v skladu s predpisi s področja varnosti v cestnem prometu in področja volilne kampanje.