Oblikujte logotip za Pomursko madžarsko mladinsko društvo in lahko ste nagrajeni

Pomursko madžarsko mladinsko društvo je naslednik Društva mladih Lendava (Life). Na novo je bilo zagnano in preimenovano v smislu zagona krovne organizacije, ki bo delovalo v dobrovit vseh mladih, ki živijo na dvojezično mešanem območju. Društvo sedaj išče logotip. Prijavite se, ustvarite logotip in lahko ste nagrajeni!
“Tekom svojega dela bomo izvajali kulturne, izobraževalne in interesne dejavnosti za naše člane in širšo javnost. Dosedanje projekte (nogometni, dramski tabor) bomo ohranili, poleg tega pa bomo izvajali nove projekte, s katerimi želimo povečati aktivno participacijo mladih, jih spodbujati da ohranijo ter spoznajo kulturo svojih prednikov, obenem pa jim predstaviti društva, zavode oz. vse organizacije, ki so ustanovljene prav za njih na lokalni, občinski ali regionalni ravni,” nam je včeraj povedal Teodor Varga, zastopnik društva, ki ima svoje prostore na Glavni ulici 124 v Lendavi.

Društvo sedaj ureja svojo grafično podobo, katero si želi pridobiti s sodelovanjem širše javnosti (dijaki, študenti, podjetja). “Takšen način sodelovanja z mladimi se nam zdi zelo primeren, saj se na natečaj lahko prijavi praktično kdor koli, upamo pa, da bomo na taki način dosegli želeni rezultat. V ta namen smo se odločili tudi, da bomo izbrano delo nagradili s 350 evri bruto. V kolikor se bo oseba še posebno izkazala, bo z društvom sklenila dogovor o dolgoročnem sodelovanju,” je še povedal Varga. glavni namen logotipa je uporaba na tiskovinah (plakati, letaki, promocijski material, itd.). Vsak avtor/-ica lahko na natečaju sodeluje z več predlogi. Zmagovalec natečaja bo tisti, katerega bo izbrala tričlanska komisija.

Sicer pa bodo vsi logotipi razstavljeni v centru Bánffy od 19. aprila naprej.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija (SI)

Razpisna dokumentacija (HU)