Objavljeno javno naročilo glamping nastanitvenih enot pri Kolesarskem centru Murania v Čentibi

Občina Lendava naroča glamping nastanitvene enote pri Kolesarskem centru Murania v Čentibi v okviru projekta IronCurtainCycling. Gre za novogradnjo štirih nastanitvenih enot (manj zahtevne enote za kratkotrajno nastanitev), ki bodo priključene na gospodarsko javno infrastrukturo.
Občina Lendava je v letu 2017 kupila zemljišče z objektom ob kolesarskem centru v Čentibi, v sklopu projekta IronCurtainCycling. Projekt je namenjen izoblikovanju skupne kolesarske turistične destinacije (Euro Velo 13 – EV13) za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja. Cilj projekta je vzpostavitev oz. povezava čez 300 km kolesarskih poti, označitev poti z novimi tablami/kažipoti, 10 novih skupnih turističnih produktov in storitev (tematske poti, turistični paketi, izposoja koles, počivališča, e-polnilne postaje, muzej železne zavese na prostem, karta, mobilna aplikacija, prireditve za kolesarje). Projektno območje obsega predvsem mikroregije Monošter, Őriszentpéter, Lenti in Letenye ter območja Lendave, Ljutomera, Veržeja, Murske Sobote, Ormoža in Ptuja.

Predmet javnega naročila je novogradnja štirih nastanitvenih enot (manj zahtevne enote za kratkotrajno nastanitev), ki se priključijo na gospodarsko javno infrastrukturo. Izgradnja objektov bo potekala v naselju Čentiba, ob kolesarskem centru Murania. Tlorisna zasnova nastanitvenih enot je pravokotne oblike s simetrično dvokapno streho. Enote so predvidene kot enoprostorski objekt, sleme poteka vzporedno z daljšo stranico objekta. Šlo bo za dvonadstropne objekte, kjer se bodo v pritličju nahajali dnevno-bivalni prostori s sanitarijami, spalni del pa je predviden v galeriji posameznega objekta. Pred objekti bodo urejene tlakovane površine.