Obeta se ureditev kolesarske steze Lendava – Velika Polana – Črenšovci

Obeta se ureditev kolesarske steze Lendava – Velika Polana – Črenšovci. V letu 2019 je načrtovana oddaja vloge na ministrstvo. Izvedba projekta je predvidena v letih 2020 in 2021. Celotna vrednost projekta za Občino Lendava znaša 666.696 evrov, za Občino Črenšovci 165.656,37 evrov. Za Občino Velika Polana pa okrog 350 tisočakov. Projekt je vključen v skupen projekt iz dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije.
Namen projekta je povezati mestno naselje Lendava zvezno z naselji Velika Polana in Črenšovci v neposredni okolici, kjer dnevno migrirajo prebivalci in omogočiti varno povezavo v samem mestnem naselju Lendava, predvsem z rešitvijo nevarnih odsekov na Kranjčevi in Glavni ulici, ter tako spodbuditi in omogočiti prebivalcem varno vožnjo s kolesom na kratkih dnevnih poteh.

Poudarek je na mladi in starejši populaciji, ki je z vidika mobilnosti ranljiva v prometu. Kolesarska povezava bo omogočila povezavo med že izgrajeno infrastrukturo ter se navezala na načrtovano regijsko kolesarsko omrežje ter obstoječo Celostno prometno strategijo občine Lendava.

Pomemben rezultat izgradnje te povezave je zagotovitev pogojev za dnevno mobilnost ker je Lendava srednješolski center, nudi možnosti samostojnega obiskovanja obšolskih dejavnosti v Lendavi ter obisk javnih institucij in s tem omogoča povezavo med kraji ne samo znotraj enega kraja temveč 3 občin na večjem območju. Dalje te občine povezujejo druge občine in ustvarjajo regijsko kolesarsko mrežo ter s  tem ustvarjajo kakovostnejše življenje na podeželju.

Kolesarska povezava bo zgrajena s skladu s standardi in pravilnikom ter bo fizično onemogočila
transfernega avtomobilskega prometa. Potekala bo v celoti po ravninskem delu ter za dnevne migrante iz Velike Polane ali Črenšovcev omogoča prestopanje na ponujenem javnem potniškem prometu do mesta Lendava. V enem dnevu je 18 linij javnega potniškega prometa iz smeri Hotiza – Lendava, kar omogoča kombinacijo kolesa in javnega potniškega prometa.

Ne pozabimo, da se v letošnjem letu prične rekonstrukcija državne ceste Lendava – Pince, ob kateri bo prav tako urejena kolesarska steza in javna razsvetljava.