Obeta se obnova mrliških vežic v Čentibi in Gaberju ter manjša sanacija v vaškem domu v Pince-Marofu

Občina Lendava se bo, kot kaže, lotila manjše obnove vaškega doma v Krajevni skupnosti Pince Marof-Benica in dveh mrliških vežic, v Čentibi in Gaberju. Omenjeni mrliški vežici sta v slabem stanju, z obnovami pa se je odlašalo predolgo, kar je jasno razvidno tudi iz dejanskega stanja.
Občina Lendava je že objavila javno naročilo za sanacijska dela na vaškem domu v Pince-Marofu ter na mrliških vežicah v Čentibi in Gaberju. Obe vežici sta bili že dlje časa prepuščeni zobu časa, kar je razvidno iz fotografij in prav to dejstvo je pustilo na objektih posledice. Popis del je sicer zelo širok, saj se bo obeh mrliških vežic potrebno lotiti od temeljev do strehe, svoje je naredila vlaga, prostori so neizolirani, … skratka pomanjkljivosti in težav zaradi slabega stanja obeh objektov je kar nekaj, krajani vseh treh naselij pa so si za prenovo prizadevali že dlje časa.

  1. Mrliška vežica v naselju Čentiba: Dela obsegajo gradbeno obrtniška dela (zamenjava strešne kritine, izvedba toplotne fasade, sanacija notranjih sten, zamenjava svetilk, vgradnja klime in rekuperacijske naprave) ter zunanjo ureditev,
  2. Mrliška vežica v naselju Gaberje: Dela obsegajo gradbeno obrtniška dela (sanacija temeljev, odvodnjavanje strehe, sanacija notranjih tlakov, zamenjava vrat, sanacija vlažnih ometov in razpok, oplesk notranjih prostorov in fasade, izvedba meteorne kanalizacije, zamenjava tlakovcev in robnikov, izdelava nadstreška s temelji), elektroinštalacijska dela (zamenjava svetil, vtičnic in stikal, montaža električnih radiatorjev, preureditev elektro omaric, elektrifikacija zvonjenja) in strojno inštalacijska dela (zamenjava sanitarne opreme, predelava vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij, vgradnja vodomernega jaška),
  3. Vaški dom v naselju Pince Marof – Benica: Dela obsegajo: Sanacijo zidnih razpok, montažo notranjih okenskih polic, oplesk notranjih prostorov, barvanje lesenih oblog, vrat in železnih stebrov.